آخر هر هفته همراه فروش ویژه

مرمریت اباده طلایی

تماس بگیرید

مرمریت اباده طلایی

از سنگ مرمریت کرم طلایی آباده در فضای داخلی ساختمان اعم از بدنه راه پله ، بدنه پارکینگ و کف ساختمان مسکونی اسفاده می شد.

سنگ مرمریت کرم طلایی محصول شهر آباده است و دارای زمینه کرم به همراه خط های طلایی میباشد که به صورت موج دار و بی موج تولید میشود.

قیمت سنگ مرمریت کرم طلایی موج دار نسبت به سنگ مرمریت کرم طلایی بی موج بیشتر میباشد. زیرا فراوری سنگ مرمریت کرم طلایی موجدار سخت تر و حتی کمتر سنگ مرمریت کرم طلایی موجدار میباشد.

انواع سنگ موج دار و بی موج مرمریت در فروشگاه و نمایشگاه سنگ اسپادانا موجود می باشد.

استعلام قیمت