سنگ ساختمانی | سنگ کف

دنیای سنگ اسپادانا

2020

بهترین صادرکننده سال

سنگهای صادراتی

سنگ ساختمانی | سنگ کف

bazzarstone

The best stone exporter

Reimagined

سنگ ساختمانی | سنگ کف

بهترین سنگ صادراتی

پیشنهاد ما به شما

برای دریافت لیست قیمت به روز اطلاعات زیر را وارد کنید

صنایع سنگ اسپادانا با دارا بودن معادن سنگ جز تولید کنندگان با کیفیت سنگ در ایران است

سنگ اسپادانا، شرکت و کارخانه معتبر تولید انواع سنگ اسلب و تایل برای کاربردهای صادراتی و ساختمانی (نما بیرونی، راه پله و کف ساختمان) بوده و با بیش از یک دهه فعالیت در بازار سنگ ایران، مورد اعتماد صدها صادر کننده و شرکت های ساختمانی و عمرانی می باشد.

1
2
3
سنگ اسپادانا
1

مقاومت سنگ

2

کیفیت سنگ

3

ضمانت سنگ