نوشته‌ها

سنگ اسلب چینی

سنگ اسلب

ادامه مطلب …

تراورتن عباس آباد

سنگ ساختمانی تراورتن

ادامه مطلب …

صادرات سنگ ساختمانی

سنگ تراورتن عباس آباد

ادامه مطلب …

سنگ ساختمانی طبیعی و مصنوعی

سنگ ساختمانی طبیعی و مصنوعی

سنگ ساختمانی طبیعی و مصنوعی

مزایا و معایب سنگ های طبیعی و سنگ های مصنوعی

در مقاله زیر به برسی برخی مزایا و معایب سنگ های طبیعی و مصنوعی میپردازیم.

مزایای سنگ های طبیعی :

 1. زیبایی و تنوع رنگ.
 2. وزن : سنگ های گرانیت دارای وزن بالایی نسبت به سایر سنگ ها می باشد. امروزه استفاده از سنگ های آهکی متخلخل(تراورتن) و بهبود کیفیت آنها با استفاده از انواع رزین ها تا حدی این نقص را برطرف کرده است.
 3. عایق صوت و حرارت: این ویژگی منحصر به سنگ تراورتن می باشد.
 4. دوام : سنگ های گرانیت و تراورتن دارای استقامت ودوام بالایی می باشند. گرانیت ها از مقاومت سایشی و خمشی بالایی برخوردارند. در کل انواع مختلف سنگ در صورت استفاده مناسب با دوام بوده و مقاومت بالایی دارند.
 5. مقاوم در آتش سوزی.
 6. انعطاف پذیری در اجرا و قابلیت فرم پذیری مناسب بر روی کلیه سطوح.
 7. کاربرد در محیط های صنعتی : سنگ گرانیت صیقلی در برابر نفوذ آب و ضربه مقاوم است و محیط های اسیدی قابل کاربرد است در مقابل می توان برای محیط های قلیایی نیز از از انواع سنگ های آهکی استفاده کرد.

معایب سنگ های طبیعی :

سنگ ساختمانی طبیعی و مصنوعی

سنگ ساختمانی طبیعی

 1. صرفه اقتصادی : سنگ ها به لحاظ بالا بودن قیمت و هزینه نصب مقرون به صرفه نمی باشند. البته با در نظر گرفتن کیفیت و زیبای می توان قیمت بالای آنها را نادیده گرفت.
 2. جرم پذیر بودن : انواع سنگ به دلیل طبیعی بودن جرم پذیر می باشند ذرات معلق هوا را به خود جذب کرده و به مرور زمان کدر می شوند. البته امروزه با استفاده از پوشش های هوشمند نانو که سبب خودتمیزکنندگی نماهای سنگی می شود این مشکل را برطرف کرد.
 3. کمرنگ شدن در معرض نور آفتاب. سنگ ساختمانی طبیعی و مصنوعی
 4. خاصیت رادیو اکتیو : سنگ گرانیت بدلیل داشتن خاصیت رادیو کتیو مناسب جهت استفاده در نماهای بسته نمی باشد.
 5. سرعت اجر ا: زمان بر بودن نصب انواع سنگ.
 6. غیرقابل اجرا بودن در دمای زیر ۵ درجه سیلسیوس.
 7. عدم چسبندگی مناسب بین بدنه ساختمان و سنگ گرانیتی بدلیل تخلخل کم و جذب آب پایین سنگ های گرانیتی.

مرمر به لحاظ جذب آب و چسبندگی دوغاب حالتی بینابین گرانیت و تراورتن دارد و از این نظر دارای برتری نسبی هستند. لازم به ذکر است که اگر از روش نصب دوغاب سیمان استفاده شود احتمال کنده شدن سنگ از روی نما وجود دارد.

بنابراین با اسکوپ کردن پشت سنگ آن را روی نما محکم میکنند در غیر اینصورت باید اندکی بعد از نصب جهت جلو گیری از ریزش سنگها،تک تک آنها را به نما پیچ کرد که ظاهر خوبی ندارد.

روش دیگر روش خشکه چینی است، که در این روش با استفاده از پروفیل و نبشی های فلزی پشت کار را شاسی کشی کرده و سنگ را که بصورت تایل میباشد بوسیله گیره روی شاسی محکم میکنند.

سنگ مصنوعی چيست ؟ سنگ ساختمانی طبیعی و مصنوعی

سنگهاي مصنوعی از تركيب مجدد سنگهای طبيعی با مواد افزاينده ديگر بدست ميآيند كه به آنهـا وزن كمتري داده و در نتيجه نصب آنها سريعتر ميشود.

وزن كمتري داده و در نتيجه نصب آنها سريعتر ميشود. براي آنكه بدانيم سنگهاي مصنوعي از چه چيز سـاخته شده اند به اختصار ميتوان گفت كه ايـن سـنگها از تركيـب سـيمان، رسـها، آگرگاتهـاي سـنگهای ضـايعاتی و خاكهای سبك وزن ساخته مي شوند.

مواد بكار رفته در اين سنگها تماما كيفيتی مبتنی بر ملاحظات محيطـی و انساني دارند. رنگدانههاي اكسيد آهن رنگ مورد نظر را به اين سنگها مي دهد.

تركيبي كه از اين راه به دست ميآيد در قالبهايي ريخته ميشود كه داراي نقش و نگارهاي سنگهاي طبيعي ميباشند و به اين سنگها سيمايي كاملا طبيعي ميدهد.

از نظر قيمت، سنگهای مصنوعی به مراتب قيمتي كمتـر از سـنگهای طبيعـي دارنـد، چـرا كـه كارهـاي دشواري كه روي سنگ طبيعی براي رساندن آن به بازار و قابـل اسـتفاده كـردن آن انجـام مـي شـود.

در مـورد سنگهای مصنوعی غير ضروری مينمايد و داراي وزني كمتر و ضخامتي كوچكتر ميباشند كه به ما اين اجازه را ميدهد كه سه برابر سنگهای طبيعی بتوانيم آنها را بكـار گيـريم.

عـلاوه بـر اينهـا مقاومـت سـاختاري آنهـا در فنداسيونهاي خاص توانايي تحمل بارهاي زياد را به آنها مي دهد. سنگهای مـصنوعی در واحـد مترمربعـي بـراي قطعات تخت به فروش ميرسند و بسته بندي آنها در جعبه هاي چوبي دستي انجام ميشود.

سنگ ساختمانی طبیعی و مصنوعی

سنگ ساختمانی مصنوعی

وزن سنگ های مصنوعی

وزن سنگهای مصنوعی بسته به مدل آنهامختلف است و در رنـج ۱۵ كيلـوگرم بـر مترمربـع در قطعـات كوچك تا ۳۷ كيلوگرم برمترمربع در مدلهاي بزرگ قرارميگيرد. سنگ ساختمانی طبیعی و مصنوعی

رنگ سنگهای مصنوعی در گذر زمان از بـين نميرود چرا كه رنگ اين سنگها بخشي از ساختار سنگ شده و در زماني كه سنگ در حـال قالـب گيـري بـوده است ثابت شده است.

تجربيات كاري نشان داده است كه تغيير قابل مشاهده اي در رنگ اين سنگها حتي پس از گذر زمانهاي طولاني و تحت شرايط آب و هوايي مختلف مثل تغييرات فصلي و بدي آب و هوا ايجاد نشده است.

به منظور ايجاد تكرار در شكلهای سنگ مصنوعی، هر مدل به تنهايي با استفاده ا ز صدها مدل متفـاوت سـاخته شده است. بعلاوه به منظور تقويت تفاوتها- كه هيچ قطعـه اي شـبيه قطعـه ديگـر درنيايـد- توجـه ويـژهاي بـه رنگ آميزي شده است.

سايه ها و ضد سايه ها بطور خاصي تركيب شده اند كه بر اين اساس پس از كاربري سـنگ های مصنوعي تفاوتي با سنگ طبيعي كه از آن ساخته شده است نخواهد داشت.

چون سنگ مصنوعی يـك محـصول سيماني است، داراي عمر مفيدي ميباشد كه ديگر محصولات ساخته شده از سيمان هم دارن د و بـراي كارهـاي خارجي ساختمان مناسب ميباشد.

معمولا سازندهها اين عمر مفيد را تامين مينمايند.سنگهای مصنوعی به علت داشتن قابليت تحمل گرمايي ميتوانند در ساخت فضاي خارجي شومينه هـا نيـز مـورد استفاده قرار گيرند.

از آنجايي كه مواد سازنده اين سنگها داراي درصدي رس است ، آنها را در مواجهـه بـا گرمـا مناسب ساخته است. بطور طبيعي اين سنگها بايد با ملاتها يا چسبها بكار گرفته شوند.

مزایا و معایب سنگ های مصنوعی

سنگ های مصنوعی یک پودر معدنی طبیعی و رزین است که در خلا و یا با قالب های ترکیبی پلیمری رنگی شده است.

میتوان از آن در بخش های زیادی استفاده کرد مانند هتل ها، رستوران ها و سایر ساختمان های عمومی، بانک ها، بیمارستان ها، نمایشگاه ها، آزمایشگاه ها و چیدمان خانگی مانند آشپزخانه در صفخات میز، قسمت ظرفشوئی، دیوارها و میزها.

این محصول شامل مواد رادیواکتیو نمیباشد. قابل استفاده مجدد و سازگار با محیط زیست بوده و ماده ی سبز دکوراسیون جدید است.

از سنگ های مصنوعی مانند سایر متریال سنگی تقریبا در همه زمینه ها میتوان استفاده کرد. از زمینه مهندسی عمران گرفته تا ایجاد سایت های ساختمانی.

استفاده از این سنگ ها به قرن ۱۸ میلادی بازمیگردد و این روزها به تازگی به پایداری و استحکام آنها پی برده شده است. با شباهتی که با سنگ های طبیعی دارند، از سنگ های مصنوعی در ساخت ساختمان های تجاری اداری استفاده های بیشتری میشود.

در قسمت پایین به برسی بخشی از مزایا و معایب سنگ های طبیعی و مصنوعی پرداخته میشود.

مزایای استفاده از سنگ مصنوعی :

به سادگی تمیز میشود. اگر لکه بگیرد به راحتی با صابون یا مواد پاک کننده، تمیز میشود.ضد گرد و خاک است امکان نفوذ مایعات در آن کم است. لکه های جوهر و سس را به راحتی میتوان از سنگ ها زدود.

در برابر ضربه مقاومت دارد. در مقایسه با سنگ ها یا پلیمر، توانائی ضد خش بودن آن قوی تر است. خراش ریز را میتوان با ورقه های شنی از آن برطرف کرد.

در مقایسه با سایر متریال موجود، سنگ مصنوعی در برابر گرما و حرارت مقاومت خوبی دارد. اما پیشنهاد میشود که از قرار دادن اشیاء داغ به طور ممستقیم بر روی آن، خود داری شود.

سنگ مصنوعی یکی از متریال مقاوم در برابر آتش است.دارای استاندارد در مجاورت مواد غذائی است و میتوان مواد غذائی را مستقیما در تماس با آن قرار داد.در سنگ های مصنوعی میتوان حفره هائی را برا عبور دادن لوله، سیم های برق و غیره، قرار داد.

برای ایجاد تناسب با سایر اتصالات میتوان در سنگ های مصنوعی به راحتی شیارهائی را قرار داد.میتوان سنگ مصنوعی را به هر شکل دلخواه درآورد.

میتوان سنگ مصنوعی را در یک قسمت کوچک ساخت و بنابرآن، مشکلات داشتن بلوک های بزرگی از سنگ برای سردر ها از بین میرود.میتوان سنگ های مصنوعی را مستحکم تر از سنگ های طبیعی ساخت. سنگ ساختمانی طبیعی و مصنوعی

از نظر اقتصادی به صرفه تر است.پایداری و دوام بیشتری نسبت به سنگ طبیعی دارد.در سنگ های مصنوعی همواری یکدست وجود ندارد. در نتیجه، لازم نیست نگران نگهداری سنگ های مصنوعی با توجه به بستر هموار سنگ های طبیعی باشیم.

سنگ های مصنوعی نسبت به سائیدگی، مواد اسیدی، دماهای بالا، ضربه شدید، فشار، خم کردن و خاصیت نفوذ و حلول اط خود مقاومت نشان میدهد.تغییر شکل و چسبندگی آن شیوه های مخصوص به خود را دارند.

معایب استفاده از سنگ مصنوعی :

سنگ های مصنوعی با تن منحصربفردی که دارد احساس واقعی بودن را به دست نمیدهد. در زمستان نیز دمای آن دچار افت شده و سرد میشود و البته قیمت آن نیز بالاست. این نوع سنگ ها نسبت به سنگ طبیعی دارای درجه سختی بیشتری است.

سنگ ساختمانی | بازار سنگ

نمایشگاه سنگ اسپادانا

سنگ اسلب چینی

سنگ اسلب

سنگ اسلب

سنگ اسلب به نوعی همان سنگ های مرمریت به شمار می آیند و دارای دانه های بوده که توسط چشم نیزقابل دیدن می باشند و دارای بافتی تمام بلور می باشد.

سنگ های اسلب چینی از تنوع رنگ پایینی برخوردار بوده و اکثرا به رنگ سفید و یا به رنگ سفید با هاله یا رگه های زرد رنگ و سرمه ای رنگ می باشند.

از نظر استقامت و دوام از استحکام قابل قبولی برخوردار بوده و به عنوان تنها نوع سنگ های ساختمانی به شمار می آیند که در همه بخش های ساختمان قابلیت استفاده و کاربرد را دارند و حتی در بخش هایی که در معرض ریزش آب قرار دارند توصیه می شود از این نوع سنگ ها مورد استفاده قرار گیرد.

از تنوع این سنگ می توان به انواع چینی و کریستال قروه ، ازن ، الیگودرز ، نیریز و… اشاره کرد. این نوع سنگ ها در ابعاد تایل ، پلاک ، پله و اسلب مورد فرآوری قرار می گیرد که سنگ اسلب چینی از تقاضای بالایی در این سال ها برای بازارهای داخلی و صادراتی برخوردار می باشد .

سنگ اسلب چینی

فروش انواع سنگ اسلب

موارد استفاده از سنگ اسلب

کیفیت، زیبایی منحصر بفرد و قیمت بسیار مناسب سنگ اسلب چینی نسبت به رقبای خارجی، سبب آن گردیده است تا در بسیاری از پروژه های مسکونی، اداری و تجاری و لوکس از این سنگ استفاده گردد.

در متد های جدید طراحی داخلی ساختمان، استفاده از ورق های بزرگ سنگ یا اسلب به جای سایز های کوچک تر متداول می باشد.

استفاده از اسلب سنگ الیگودرز و سایز های بزرگ ۱۰۰*۱۰۰ و بیشتر، زیبایی و یک دستی بی نظیری را به فضا بخشیده و موجب چشم نواز تر شدن طراحی می شود.

انواع سنگ مرمریت

 • مرمریت خالص دارای رنگ سفید
 • سنگ مرمریت پرشین سیلک یا سیلک امپرادور
 • سنگ مرمریت مهکام با زمینه رنگی قهوه ای
 • سنگ مرمریت دهبید شایان و نمین با زمینه رنگی کرم
 • سنگ مرمریت سبزوار و کاشمر با زمینه رنگی سفید
 • سنگ مرمریت نجف آباد
 • سنگ مرمریت گلدن بلک
 • سنگ مرمریت مشکی دهبید
 • سنگ مرمریت مشکی بیرجند
 • سنگ مرمریت بوانات ، سنگ مرمریت انارک و سنگ مرمریت بجستان

قیمت سنگ اسلب

از عواملی که بر قیمت اسلب چینی تاثیر گذار می باشند می توان به برند معادن و ضخامت آن اشاره کرد که به صورت مستقیم بر قیمت آن تاثیر گذار می باشد.

سنگ اسلب چینی

فروش انواع سنگ اسلب

این مجموعه در شهرک صنعتی رضوانشهر واقع شده و آمادگی دارد کلیه خدمات خود را به خریداران اسلب چینی در شهرهای اصفهان ، تهران و سایر شهرهای ایران به صورت مستقیم ارئه دهد.

عوامل موثر بر قیمت اسلب سنگ چینی

 • اندازه و قواره کوپ سنگ
 • نوع و ماهیت سنگ
 • هزینه های استخراج و خرید کوپ
 • نوع برش و فرآوری
 • سورت یا درجه بندی سنگ
 • قابلیت بوک مچ و فورمچ
 • پاک بودن و حداقل بودن میزان رگه های موجود در سطح سنگ
 • هزینه های حمل و نقل

سنگ کریستال الیگودرز دارای معادن متعدد و درجات مختلف سنگ می باشد که در نوع خود بسیار بی نظیر است. از سورت های سنگ این معادن می توان به سنگ های سفید الیگودرز ، بیانکو ، اسپایدر ، طرح کلکته ، طرح ولوکاس ، مشکی الیگودرز ، بلک لاین ، پاندا و بلو لاین اشاره نمود.

موارد استفاده از سنگ اسلب

کیفیت، زیبایی منحصر بفرد و قیمت بسیار مناسب سنگ چینی الیگودرز نسبت به رقبای خارجی، سبب آن گردیده است تا در بسیاری از پروژه های مسکونی، اداری و تجاری و لوکس از این سنگ استفاده گردد.

سنگ اسلب چینی

فروش انواع سنگ اسلب

در متد های جدید طراحی داخلی ساختمان، استفاده از ورق های بزرگ سنگ یا اسلب به جای سایز های کوچک تر متداول می باشد. استفاده از اسلب سنگ الیگودرز و سایز های بزرگ ۱۰۰*۱۰۰ و بیشتر، زیبایی و یک دستی بی نظیری را به فضا بخشیده و موجب چشم نواز تر شدن طراحی می شود.

 • فضای داخلی ساختمان
 • سنگ فرش کف هال، پذیرایی و اتاق ها
 • دیواره های داخلی ساختمان
 • حاشیه ها و کناره ها
 • هتل ها، فروشگاه ها و مراکز تجاری لوکس
 • سنگ راه پله و زیر پله
 • پاگردها و دیواره های پله
 • لابی ورودی ساختمان
 • حاشیه ها و قاب آسانسور
 • کابینت و فضای آشپزخانه
 • حمام های لوکس و مستر
 • سرویس بهداشتی لوکس
 • پیشخوان و کانتر مراکز عمومی و فروشگاهی

برای فرآوری اسلب کوپ های صادراتی با ابعاد بزرگ (تک کوپ) مورد نیاز بوده و مراحل فرآوری باید به دقت انجام شده تا سنگ ها دچار شکستگی نشود.

ابعاد ورق اسلب گاهاً به طول ۳ متر و عرض ۲ متر می رسد . اندازه ی ورق اسلب به قواره و ابعاد کوپ سنگ خریداری شده از معدن نیز بستگی دارد. علاوه بر بزرگ بود کوپ خام ، سلامت و عدم وجود شکستگی در کوپ سبب استحصال و فرآوری سنگ های خوش قواره و بزرگ می گردد.

ویژگی های متناسب با قیمت سنگ اسلب چینی
 • تراکم بسیار بالا
 • ساب پذیری مناسب
 • استحکام بالا
 • مقاومت سایشی مناسب
 • مقاومت فشاری بالا
 • جذب آب بسیار نا چیز
 • قیمت بسیار مناسب در برابر رقبای خارجی
 • امکان ایجاد قاب هاب بوک مچ و فورمچ
 • رنگ و طرح منحصر بفرد
سنگ ساختمانی | بازار سنگ

مشاوره و فروش انواع سنگ ساختمانی

 

انواع سنگ اسلب در دنیای سنگ اسپادانا

سنگ اسلب

دنیای سنگ اسپادانا

سنگ اسلب

دنیای سنگ اسپادانا

سنگ اسلب

دنیای سنگ اسپادانا

دنیای سنگ اسپادانا

دنیای سنگ اسپادانا

سنگ ساختمانی راه پله

سنگ ساختمانی راه پله

سنگ ساختمانی راه پله

سنگ ساختمانی راه پله و نکاتی که باید برای انتخاب آن در نظر بگیریم

در این جا راهنمایی هایی برای خرید سنگ راه پله ارائه می کنیم. پله یکی از بخش های هر ساختمان است. پله ها می توانند خارجی و یا داخلی باشند.

پله ها در ساختمان ها و برج های مختلف و منازل مسکونی بسیار به کار می روند و پوشش مناسب برای پله می تواند علاوه بر زیبایی بر کیفیت و دوام آن نیز اثرگذار باشد.

یک عنصر مهم برای پوشش پله سنگ است. عموما از سنگ ساختمانی برای نمای پله ها استفاده می شود. اما انتخاب سنگ مناسب برای پله نیز بسیار مهم است. زیرا پله بخش حساسی از ساختمان است و مکانی پر رفت و آمد به شمار می آید.

برای انتخاب سنگ راه پله باید دو نکته مهم و اساسی زیر را در نظر بگیریم:

نوع کاربری ساختمان اعم از مسکونی , تجاری , اداری و …

نصب سنگ راه پله در داخل ساختمان است یا خارج آن

پاسخ به این سوالات می تواند تا حدود زیادی به انتخاب بهتر سنگ پله کمک نماید. پله در معرض رفت و آمد زیادی قرار دارد از این رو می تواند ساییدگی از مهم ترین مسائلی است که ممکن است برای سنگ پلکان به وجود آید.

همچنین ضربه و آلودگی نیز از دیگر مسائلی است که برای پله ها رخ می دهد.

انتخاب سنگ راه پله برای فضای بیرونی

اگر پله ها در فضای بیرونی قرار دارند بنابراین در معرض باد , باران , نور آفتاب و سرما و گرما قرار می گیرند از این رو برای انتخاب سنگ ساختمانی مناسب باید از سنگ هایی استفاده شود که مقاومت کافی در مقابل این عوامل را داشته باشند.

سنگ ساختمانی راه پله

سنگ ساختمانی راه پله

 

ناملایمات جوی و عوامل محیطی مختلف می تواند به مرور زمان باعث از بین رفتن سنگ پله شود به همین دلیل مقاومت و کیفیت سنگ اهمیت زیادی برای پله ها دارد.

برای نمای پله های بیرونی می توان از سنگ تراورتن و سنگ گرانیت استفاده نمود زیرا این سنگ ها مقاومت کافی در مقابل این عوامل را دارند و کیفیت و دوام آنها در قسمت های بیرونی ساختمان بسیار زیاد است.

 توجه داشته باشید که سنگ در فضای بیرونی در معرض باران و شستشوی مکرر قرار می گیرند.

از این رو برای جلوگیری از سرخوردگی باید از موارد زیر استفاده نمود:

 • نوارهای ترمز
 • تیشه کردن سنگ پله
 • و یا فلیم کردن

انتخاب سنگ راه پله برای نمای داخلی ساختمان

اگر پله ها در قسمت های داخلی ساختمان قرار دارند و از گزند باد و باران و سایر عوامل آسیب زا در امان می باشند شما می توانید از سنگ مرمر و سنگ مرمریت نیز برای سنگ راه پله استفاده نمایید.

این سنگ ها شفافیت و زیبایی خاصی دارند اما در مقابل ناملایمات جوی مقاومت کافی ندارند. به همین دلیل است است که از سنگ مرمر و مرمریت برای نمای خارجی ساختمان استفاده نمی شود.

سنگ کریستال از دیگر سنگ هایی است که برای نمای پله می توانید استفاده نمایید. توجه نمایید که سنگ های مرمر و مرمریت در انواع مختلفی وجود دارند و دارای تنوع بالایی در طرح و رنگ می باشند از این رو شما می توانید با توجه به سلیقه خود گزینه های زیادی برای انتخاب سنگ راه پله داشته باشید.

انتخاب سنگ پله با توجه به کاربری فضا

همانطور که گفتیم انتخاب سنگ ساختمانی با توجه به کاربری فضا از اهمیت زیادی برخوردار است. این مسئله برای نمای پله نیز بسیار حساس و مهم است. استفاده از سنگ در فضاهای پر رفت و آمد و مکان های پر تردد مثل :

 • مدارس
 • بیمارستان ها
 • ادارات دولتی

و … باید با دقت زیادی انجام شود. سایش مهم ترین مسئله ای است که برای سنگ ها در پله ها اتفاق می افتد به همین دلیل کیفیت و مقاومت سنگ در این گونه فضاها بسیار مهم است.

سنگ گرانیت می تواند بهترین انتخاب برای چنین ساختمان هایی باشد زیرا در مقابل سایش مقاومت بالایی دارد و ماندگاری آن بسیار زیاد است.

سنگ ساختمانی راه پله

سنگ ساختمانی راه پله

از سنگ هایی که مقاومت سایشی کمی دارند نباید به عنوان سنگ پله استفاده نمود زیرا این سنگ ها به مرور زمان ساییده می شوند و جلا و رنگ و زیبایی اولیه خود را از دست می دهند. همچنین سنگ ساختمانی که جذب آب بالایی دارد نیز برای سنگ پله به ویژه در فضاهای بیرونی مناسب نیست.

دلایل استفاده از سنگ در پله

در این جا ۵ دلیل برای اینکه چرا باید از سنگ برای ساخت راه پله استفاده شود آورده شده است :

۱ظاهر :

بسیار سخت است شکوهی که می توان با سنگ روی راه پله ها ایجاد کرد را با ماده دیگر مقایسه کنید . در قسمت ورودی منزلتان شما می توانید افرادی که به خانه شما آمده اند را با زیبایی سنگ به شگفتی آورید .

۲طول عمر:

سنگ ها از تمام رقبای خود عمر طولانی تری دارند. محکم تر هستند و همچنین اگر شما تصمیم به اجرای راه پله سنگی در منزلتان دارید با اطمینان بدانید که از شما بیشتر عمر خواهند کرد.

۳ارزش :

یک راه پله سنگی یک سرمایه گذاری خوب در املاک شما محسوب می شود . با توجه به زیبایی و دوام راه پله های سنگی ، اضافه کردن راه پله سنگی به منزلتان یقینا راهی برای افزایش ارزش ملک شما خواهد بود .

۴تاریخ :

در طراحی راه پله های سنگی از تکنیک هایی استفاده می شود که قرن ها پالایش و بهبود یافته اند . طراحان سبک های جدید خود را ، هر روزه با روش های سنتی و مدرن ترکیب می کنند .

داشتن یک راه پله سنگی در خانه شما راهی است برای ترکیب گذشته و حال به صورتی که می توانند به هم گره بخورند و عناصری زیبا را در ملک شما به وجود آورند .

۵حس :

به طور مشخص ، زمانی که شما با پای برهنه از راه پله سنگی پایین می آیید حس خوبی به شما منتقل می شود ، به خصوص آرامشی که با تطابق پله ها با کف طبقات داشته باشد .

انواع مناسب سنگ پله

برای انتخاب سنگ پله شما با انتخاب های زیادی روبرو هستید. در صورتی که بخواهید برای نمای خارجی از سنگ استفاده کنید همانطور که گفتیم بهترین انتخاب برای شما تراورتن و  گرانیت است اما برای نمای داخلی می توانید از مجموعه بی نظیر سنگ مرمریت و سنگ مرمر استفاده نمایید.

از سنگ های ایرانی می توان به سنگ دهبید کرم و مشکی اشاره کرد که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشد همچنین سنگ مرمریت چهرک نیز می تواند برای سنگ پله مناسب باشد.

اگر به دنبال یک سنگ با زمینه مشکی هستید سنگ مرمریت مشکی نجف آباد و سنگ دهبید مشکی را به شما معرفی می کنیم.

همچنین شما می توانید از مجموعه سنگ های وارداتی نیز برای نمای داخلی ساختمان خود استفاده نمایید. این سنگ ها در کلیه بخش های ساختمان کاربرد دارند و از مهم ترین آنها می توان به سنگ مرمریت امپرادور ترکیه و سنگ امپرادور اسپانیا اشاره نمود.

این دو سنگ از طرح های بسیار زیبایی برخوردارند سنگ مرمریت لته نیز دارای زمینه ای بسیار روشن است و طرفداران زیادی دارد. ناگفته نماند که قیمت سنگ خارجی از سنگ ایرانی بسیار بیشتر است و هزینه نهایی پروژه را افزایش می دهد.

از این رو برای انتخاب سنگ پله و سایر قسمت ها به میزان بودجه خود دقت داشته باشید.

سنگ مرمر

یکی از انواع سنگ راه پله که از شکوه و زیبایی بسیار زیادی بهره مند می باشد، سنگ مرمر است. این سنگ بسیار مناسب برای استفاده در پلکان مکان ها و سازه های لوکس و گران قیمت می باشد و دارای ویژگی های بسیار زیادی همچون انعطاف‌پذیری، طول عمر بالا و مقاومت بالا در برابر سایش می باشد که سبب شده است تا بتوان از آن در راه پله استفاده نمود.

ویژگی‌های مرمر:

 • سنگ راه پله مرمر متشکل از دو عنصر کلسیت و دولومیت است.
 • این سنگ دارای طول عمر بالایی است.
 • ظاهر لوکس و زیبای مرمر، آن را در رده محبوب‌ترین سنگ‌ها قرار داده است.
 • از مرمر علاوه بر سنگ راه پله به عنوان کفپوش، ستون، روکش دیوار، سقف و .. در ساختمان‌سازی استفاده می‌شود.

سنگ گرانیت

سنگ گرانیت از استحکام و مقاومت بسیار بالایی برخوردار می باشد و در واقع می توان گفت این سنگ مستحکم ترین سنگ پله می باشد. از این سنگ هم می توان برای راه پله های داخلی و هم پلکان های خارجی استفاده نمود. البته بهتر است در محیط هایی که دائما در معرض رطوبت قرار دارند از آن استفاده ننمایید.

ویژگی‌های گرانیت:

 • گرانیت حاوی سه ماده‌ی معدنی اصلی کوارتز، فلدسپات قلیایی و پلژیوکلاز فلدسپات است.
 • این سنگ شامل رنگ‌های سفید، صورتی، خاکستری روشن و همچنین قهوه‌ای تیره، سبز تیره و مواد معدنی سیاه رنگ است.
 • به طور معمول، گرانیت‌ها از سخت‌ترین سنگ‌های ساختمانی هستند که بالاترین مقاومت را در برابر خراش، سایش، ضربه، لکه و حرارت دارند.
 • از این سنگ علاوه بر راه پله می‌توان در آشپزخانه، کفپوش، سنگ فرش، روکش دیوار و … استفاده کرد.

سنگ راه پله تراورتن

از دیگر سنگهای راه پله که می توان در فضای خارجی ساختمان به دلیل مقاومت آن در برابر هوازدگی و عوامل جوی استفاده نمود، سنگ تراورتن می باشد.

سنگ ساختمانی راه پله

سنگ ساختمانی راه پله

این سنگ از تنوع بسیار بالایی در رنگ و طرح برخوردار می باشد و به دلیل زیبایی خاصی که برخی از سورت های آن دارد، می توان برای راه پله در معماری رومی از آن استفاده نمود.

ویژگی‌های تراورتن :

 • تراورتن دارای انواع طیف رنگی از رنگ عاج فیل تا قهوه‌ای طلایی است.
 • این سنگ سازگار با محیط زیست است و با وجود اینکه تشابهات زیادی با مرمر دارد از قیمتی پایینتر برخوردار است. همچنین تعمیر این سنگ‌ها به نسبت مرمر یا پرسلن بسیار ساده‌تر است.
 • سنگ راه پله تراورتن علاوه بر راه پله در آشپزخانه، سرویس بهداشتیو … استفاده می‌شود.

سنگ مرمریت

سنگ مرمریت اغلب دارای زمینه روشن و صیقلی می باشد و در رنگ های بسیار متنوعی یافت می شود اما سورت های روشن آن از زیبایی و شکوه بسیار زیادی بهره مند هستند که سبب بزرگ تر شدن فضایی که در آن استفاده می شوند، می گردد.

سنگ راه پله کوارتزیت

این سنگ نوعی از سنگ‌های پایدار است که به صورت عمده در کف‌سازی داخلی و خارجی از آن بهره می‌گیرند. بدنه‌ی کوارتز از سنگ مرمر سخت‌تر است و از ثبات بیشتری برخوردار است.

 ویژگی‌های کوارتز:

 • سنگ راه پله کوارتز از دانه‌های کوارتز همراه با سیلیس تشکیل شده است.
 • این سنگ دارای رنگ‌های خاکستری روشن و تیره با نقره‌ای درخشان است.
 • کوارتز با دوام و سخت است و در طول زمان محو نمی‌شود و از بین نمی‌رود.
 • از کوارتز برای راه پله، روکش دیوار، کفپوش، سقف و دیگر برنامه‌های داخلی و خارجی استفاده می‌کنند.

ابعاد سنگ های راه پله

سنگ های پله دارای ابعاد بسیار متنوعی می باشد و همین امر بر روی قیمت سنگ پله تاثیر میگذارد. عرض این سنگ ها در حالت استاندارد ۳۵ سانتی متر می باشد اما در عرض ۴۰ تا ۴۵ نیز می توان از آن استفاده نمود و بر اساس قسمتی که در آن به کار برده می شود طول متفاوتی دارد.

طبیعی است که سنگهای دارای ابعاد کوچکتر در قیمت سنگ راه پله ارزان طبقه بندی میشوند. برای مثال سنگهایی که در ساختمان های مسکونی یک تا دو طبقه استفاده می شوند دارای طول ۱۰۰ تا ۱۱۰ سانتی متر می باشند و در ساختمان های بیش از دو طبقه طولی به اندازه ۱۱۰ تا ۱۲۰ سانتی متر دارند.

همچنین سنگهایی که در مکان های عمومی مانند مدارس، ادارات و … استفاده می شوند باید دارای طول ۱۳۰ سانتی متر به بالا داشته باشند، همچنین در پله های اضطراری طول پله ها باید حتما از ۱۲۰ سانتی متر به بالا باشد.

کاربرد سنگ‌های پله

همانطور که از نام این سنگ مشخص می باشد کاربرد اصلی آن، ساخت پلکان می باشد. از سنگ پله می توان در قسمت های مختلف پله همچون موارد زیر استفاده نمود:

 • کف پله
 • لبه پله
 • زیر پله
 • دیواره های پله

ویژگی های یک سنگ ساختمانی مناسب راه پله

یک سنگ مناسب راه پله باید دارای ویژگی های زیر باشد:

 • مقاومت بالا در برابر سایش و فرسودگی بر اثر رفت و آمد بالا
 • مقاومت بالا در برابر ضربه و فشار در اثر برخورد اجسام سنگین بر سطح آن
 • جذب آب پایین در پله هایی که در فضای خارجی استفاده می شوند
 • مقاومت در برابر هوازدگی و اشعه خورشید در راه پله های بیرونی
 • استحکام در برابر کثیفی و آلودگی و همچنین عدم جایگذاری لکه بر روی آن
 • مقاومت در برابر رنگ رفتگی و یا تغییر رنگ در مکان های پر رفت و آمد
 • طول عمر بالا

در کجاهای پله سنگ استفاده می شود؟

روی کف پله، لبه، زیر و دیواره‌های راه‌پله از قسمت‌هایی هستند که می‌توانید از سنگ استفاده کنید. دقت کنید اگر پله‌های بیرون از ساختمان نیاز به سنگ دارد حتماً از جنس مرغوب استفاده کنید.

سنگ گرانیت یکی از با استحکام‌ترین سنگ‌هاست. قطعاً سنگ‌های آهکی با تراکم پایین برای قسمت‌هایی که پرتردد و ضربه‌پذیرند مناسب نیستند.

علت از بین نرفتن لکه‌ها در سنگ پله

چنانچه سنگ پله و سنگ زیر آن از درصد جذب آب بالایی برخوردار باشند آلودگی‌هایی که به شکل مایع هستند را به راحتی در خود جذب می‌کنند که این عمل باعث ماندگاری لکه‌ها در سطح سنگ می‌شود.

سنگ‌های گرانیت، مرمر و سنگ‌های کریستالی یا همان چینی جذب آب پایین تری دارند و سنگ لایم استون به دلیل اینکه جذب آب بالا دارد خیلی مناسب نیست.

استفاده از شوینده‌ها

برای از بین بردن لکه‌ها معمولاً از شوینده‌های با ترکیب اسیدی استفاده می‌کنند ولی متأسفانه باید گفت سنگ‌های راه پله در برابر این مواد واکنش نشان می‌دهند و جلوه و جلای خود را به‌مرور زمان از دست می‌دهند.

درنتیجه دقت داشته باشید سنگ‌هایی را انتخاب کنید که به‌صورت چرمی فرآوری شده باشند. این نوع سنگ‌ها خیلی مقاوم‌تر از انواع دیگر هستند.

سنگ ساختمانی | بازار سنگ

مشاوره و فروش انواع سنگ ساختمانی

سنگ ساختمانی کف پوش

سنگ ساختمانی کف پوش

سنگ ساختمانی کف پوش

سنگ ساختمانی کف پوش : برای انتخاب سنگ کف حیاط گزینه های زیادی پیش رو دارید. حیاط یکی از بخش های اصلی منازل ویلایی است و زیبایی و طراوت آن می تواند روی زیبایی کل فضای منزل اثرگذار باشد.

هر فضایی نیاز به یک کفپوش مناسب دارد و حیاط نیز از بخش هایی است که باید در آن از کفپوش مناسب استفاده کرد. برای کف حیاط می توان از پوشش های مختلف اعم از موزاییک , آجر کفپوش , سنگ , کاشی , بتن و انواع مصالح سخت دیگر استفاده نمود.

از مصالح سست مثل خاک , ریگ و …نیز می توان برای کفپوش حیاط استفاده کرد. خاک یکی از ارزان ترین مصالح برای کف است. اما خاک می تواند در اثر خیس شدن گل شود و مشکلات زیادی به وجود آورد، همچنین نظافت و تمیز کردن آن نیز بسیار دشوار است.

برای انتخاب بهترین کفپوش باید به سه عامل :

 • کارایی سنگ ساختمانی کف پوش
 • زیبایی
 • پایداری

توجه کرد. اولین نکته در انتخاب کفپوش نوع کاربری حیاط است. همچنین زیبایی و جذابیت های بصری نیز برای انتخاب کفپوش اهمیت زیادی دارند. پایداری و مقاومت این کفپوش ها نیز به کاربری حیاط بستگی دارد.

سنگ ساختمانی کف حیاط

سنگ ساختمانی اسپادانا

 

برای محل های کم تردد و غیر رسمی می توان از کفپوش های سست استفاده نمود اما برای محل های رسمی و پرتردد بهتر است از مصالح سخت استفاده کرد. در اینجا به یک کفپوش مناسب برای حیاط اشاره می کنیم که هر سه گزینه مد نظر ما را در خود دارد.

استفاده از سنگ ساختمانی برای کف حیاط

سنگ یکی از پرکاربردترین مصالح در ساختمان سازی است. از سنگ های طبیعی می توان در بخش های مختلف ساختمان از جمله کف , دیواره ها , پله ها , آشپزخانه , سرویس بهداشتی , حمام و … استفاده نمود.

یکی از قسمت هایی که می توان از سنگ طبیعی برای نمای آن استفاده کرد حیاط است. سنگ کف حیاط بهترین پوشش برای حیاط است زیرا پایداری , مقاومت , زیبایی و کارایی لازم را دارند و می تواند کفپوش مناسبی برای حیاط باشند.

آنچه از سنگ برای حیاط انتظار داریم این است که در مقابل :

 • تغییرات دمایی
 • ضربه و فشارهای مکانیکی سنگ ساختمانی کف پوش
 • باد و باران و تابش آفتاب
 • رطوبت و آب
 • از خود مقاومت خوبی نشان دهند.

سنگ ساختمانی در حیاط از آنجا که به صورت مداوم در معرض ناملایمات جوی قرار دارد از این رو سرما و گرما و یخبندان های طولانی مدت می تواند روی آن اثرگذار باشد.

همچنین حیاط از بخش های پرتردد در منزل است به همین دلیل در انتخاب سنگ کف حیاط باید دقت و توجه زیادی به کار بست. مهمترین ویژگی سنگ کف حیاط این است که آهکی نباشد و رگه های خاکی در آن دیده نشود.

سنگی که رگه های آهکی و خاکی کمتری داشته باشد از مقاومت بیشتری برخوردار است. ضخامت سنگ از دیگر مواردی است که باید به آن توجه نمود.

انواع سنگ کف حیاط سنگ ساختمانی کف پوش

حیاط بخش روباز منزل است و در معرض بارندگی و شستشوی زیاد قرار دارد، از این رو ممکن است باعث سر خوردن افراد روی آن شود، به همین دلیل سنگ کف حیاط باید زبر باشد تا از سر خوردن افراد روی آن جلوگیری شود.

یعنی سطح سنگ کف حیاط را نباید صیقلی و شفاف قرار داد. زیرا عملا راه رفتن روی آن در هوای بارانی یا برفی غیر ممکن است. یکی از سنگ های مناسب برای کفپوش حیاط سنگ گرانیت می باشد.

در صورتی که سطح آن فلیم شده باشد می توان از آن برای سنگ کف حیاط استفاده نمود. فلیم شدن باعث می شود تا سطح سنگ زبری و خشنی مورد نیاز را به دست آورد.

تراورتن نیز با داشتن شرایطی همچون ضخامت مناسب می تواند به عنوان سنگ کفپوش حیاط به کار رود. سطوحی صاف و شفاف اصولا برای سنگ کف ساختمان در نمای داخلی به کار می روند و مناسب فضاهای بیرونی نیستند.

اگر چه شما می توانید از نماهای دیگری نیز برای کفپوش حیاط استفاده کنید، اما سنگ طبیعی مزیت های خاص خود را دارد که در اینجا به آن ها اشاره می کنیم.

استفاده از آهک  به عنوان سنگ کف حیاط

سنگ آهک جزو آن دسته از سنگ هایی می باشد که در فضا ها و مناطق گرم به عنوان سنگ حیاط مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند به خوبی گرما را جذب نموده و در رنگ های مختلفی اعم سفید و خاکستری وجود دارد.

این سنگ به دلیل تطبیق مناسبی که با گرما دارد و نیز رنگ روشنش به خوبی می تواند نور را منعکس کند و در مناطق روشن و قسمت های دارای سایه به خوبی در ایجاد روشنایی نقش آفرینی می کند.

استفاده از کاشی به عنوان سنگ کف حیاط

کاشی به دلیل داشتن رنگ های متنوع و نیز البته وفور آن در بازارهای داخلی به عنوان یکی از گزینه های مناسب مورد توجه قرار گرفته است.

البته باید در نظر داشته باشید که می بایست از کاشی های مخصوصی که سطح آن ها فلیم شده است استفاده نمایید تا بتوانید به راحتی هر چه تمام تر در فصول سرما بر روی آن تردد کنید. باید  خاطر نشان کرد که کاشی نیازمند نگهداری  و مراقبت های ویژه ی خود است.

استفاده از گرانیت به عنوان سنگ کف حیاط

گرانیت جزو آن دسته از سنگ های بسیار عالی برای ساختمان سازی می باشد. اگر در محل زندگی شما معادن این سنگ وجود دارد توصیه می کنیم تا از آن ها به  عنوان سنگ کف حیاط خود استفاده کنید.

گراینیت جزو سنگ های گران قیمت می باشد اما با توجه به کیفیت و البته دوام بسیار بالایی که دارد می تواند یکی از بهترین گزینه ها برای کف ساختمان باشد. سنگ ساختمانی کف پوش

این سنگ در برابر سرما و گرما دارای مقاومت بالایی است وهیمن امر آن را برای کف حیاط های مختلف مناسب کرده است چرا که کف حیاط همواره در معرض تغییرات دمایی است .

سنگ گرانیت مازاد بر استحکام دمایی بالایی که دارد از طیف رنگی بسیار زیادی هم برخودار است که سبب می شود قشر زیادی از سلایق را راضی کند .گرانیت از رنگ های یشمی گرفته تا سیاه همگی را در خود دراد و کمتر سنگی را می توان یافت که مازاد بر استحکام و پایداری دارای تنوع رنگ بالایی هم باشد.

استفاده از تراورتن به عنوان سنگ کف حیاط

تراورتن جزو سنگ های پر طرفدار در امر ساختمان سازی جهانی می باشد این سنگ به دلیل نفوذ پذیری کم و نیز ضخامت و استحکام بالایی که دارد یکی از بهترین گزینه ها برای کف حیاط می باشد و می تواند سالیان دراز مقاومت کند.

تراورتن نسبت به سنگ آهک نفوذ پذیری کمتری دارد و نسبت به گرانیت هم ضخامت بیشتری دارد. این امر باعث می شود تا تراورتن انتخاب بهتری نسبت به این دو گزینه باشد.

این سنگ به دلیل سازگار که با دما دارد و نیز ویژگی های ساختاری آن به عنوان یک از سنگ های مناسب برای پاهای برهنه به حساب می آید از این رو می باشد که تراورتن برای قسمت های کناری استخر بسیار مناسب است و می تواند گزینه ی  بسیار خوبی باشد.

استفاده از سنگ آبی یا خاکستری به عنوان سنگ کف حیاط

سنگ آبی یکی از پر طرفدار ترین سنگ ها می باشد که می تواند بسیار مورد توجه ساختمان ساز ها قرار گیرد این سنگ ها دارای ساختاری ورقه ورقه بوده که در راستای خطوط شکاف خود شکسته می شوند و همین امر زیبایی بی نظیری را به آن ها بخشیده است.

سنگ ساختمانی کف حیاط

سنگ ساختمانی اسپادانا

شما می توانید از این زیبایی بی نظیر برای تزئین کف حیاط خود استفاده نمایید.البته برای ایجاد طرح های منظم تر  می توان از سنگ های  مستطیلی آن با ابعاد منظم استفاده کرد که در بازار در طرح ها و انواع مختلف وجود دارند و شما می توانید طرح های زیبایی را به وسیله ی این سنگ ها در کف حیاط خود ایجاد کنید.

استفاده از بتن پیش ساخته به عنوان سنگ کف حیاط

بتن جزو آن دسته از موادی می باشد که  پیاده سازی و نگهداری آن آسان بوده و هزینه های آن نیز بسیار کم می باشد از این رو است که برای کف حیاط در مناطق مختلف ایران به عنوان گزینه ای مناسب به حساب می آید اما مسلما این ارزانی می تواند معایبی نیز داشته باشد.

بتن عموما افراد را دل زده می کند چون طرح و رنگ بخصوصی ندارد و زیاد در جلب نظر موفق عمل نمی کند. همه این دلایل باعث شده است تا کف های پیش ساخته ی بتنی ایجاد شوند سنگ های بتنی در حین ارزانی دارای تنوع رنگ بسیار بالایی می باشند و هیمن امر باعث شده است تا بتواند نظر قشر بسیاری را به خود جذب کند .

استفاده از سنگ های بتنی از پیش ساخته برای افرادی مناسب است که می خواهند رنگ زیبایی به حیاط خود بدهند و در عین حال هزینه های خود را نیز پایین نگه دارند.

البته لازم به ذکر است که این کف های سنگی نفوذپذیر می باشند و به جای دفع آب آن را به خود جذب می کنند  به همین سبب است که به عنوان یکی از بهترین گزینه ها برای پیاده رو ها و قسمت های همیشه مرطوب حیاط به حساب می آیند.

مزیت استفاده از سنگ در کفپوش حیاط

سنگ ساختمانی تنوع بالایی دارند و در رنگ های مختلف یافت می شوند، از این رو اگر به دنبال تنوع برای کفپوش حیاط خود هستید می توانید از سنگ کف ساختمان استفاده نمایید.

نکته مهم این است که از سنگ مناسب و با مقاومت بالا برای سنگ کف حیاط استفاده نماییم. سنگ ساختمانی از عناصر پایدار و مقاوم است و می تواند مقاومت بنا را تا حد زیادی افزایش دهد.

سنگ می تواند در مقابل تردد زیاد و ضربات مکانیکی مقاومت نشان دهد.از سنگ آهک نیز می توان برای سنگ کف حیاط استفاده نمود اما سنگ مرمریت و سنگ مرمر برای این کار مناسب نیست.

زیرا اصولا سنگ مرمر و سنگ مرمریت مقاومت بالایی در مقابل ناملایمات جوی ندارند و برای نمای بیرونی مناسب نیستند. نگهداری از سنگ های طبیعی بسیار ساده و آسان است و نظافت آنها نیز به سهولت انجام می شود.

برای تمیز کردن کف حیاط می توانید از آب استفاده نمایید و نیازی به مواد شوینده ندارید، اما مواد اسیدی می تواند باعث از بین رفتن جلا و کیفیت سنگ گردد.

اگر از سنگ برای کفپوش حیاط استفاده می کنید بهتر است ار ریزش مواد اسیدی , روغن موتور و … جلوگیری نمایید تا زیبایی و نمای اولیه سنگ شما حفظ شود.

به این فکر کنید که در عصرهای تابستانی می توانید با پاشیدن مقدار کمی آب روی سنگ کف حیاط طراوت و تازگی فوق العاده ای به فضای زندگی خود ببخشید و این تازگی و طراوت چیزی است که تنها در سنگ طبیعی یافت می شود.

اهمیت استفاده از سنگ کف حیاط سنگ ساختمانی کف پوش

حیاط یکی از مهم ترین قسمت های یک خانه به حساب می آید و می توان گفت جزو قسمت های بسیار پرطرفدار و البته پر تردد یک ساختمان نیز می باشد.

عموم بازدید کنندگان در وهله ی اول ورود به یک ساختمان یا خانه با حیاط آن مواجه می شوند و می توان گفت که زیبایی حیاط  یک خانه بیانگر زیبایی و دکوراسیون کلی یک خانه می باشد.

به عبارتی یک ساختمان اولین تاثیر خود را به وسیله ی حیاط خود می گذارد اگر حیاط شما عاری از هر گونه فاکتور زیبایی شناختی باشد مطمئنا نمی توانید تاثیر مناسبی بر روی میهمانان خانه تان داشته باشید .

این موضوع محدود به میهمانان یک خانه نمی باشد بلکه بر روی افراد صاحب خانه نیز تاثیر گذار است .

طبق یافته های روان پزشکی

چرا که طبق یافته های روان پزشکی سطحی که روی آن قدم بر می دارید تاثیر مستقیمی بر روی افکار و میزان شادابی و رضایت درونی شما دارد . این موضوع را زمانی که روی یک کف ماسه و یک کف سنگ کاری شده قدم بر می دارید به خوبی می توانید احساس کنید.

برای پوشش کف حیاط یک خانه انتخاب های بسیار زیادی دارید. شما می توانید با آجر ، سیمان ،موزاییک و یا حتی خاک و ماسه آن را بپوشانید ولی هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند.

برای مثال پوشش های خاکی و ماسه ای بسیار ارزان هستند و به راحتی می توان آن ها را پیاده سازی کرد اما تمیز کردن آن ها بسیار دشوار بوده و نمی توان از لحاظ زیبایی شناختی چندان به آن ها تکیه کرد.

از طرفی موارد دیگر یا هزینه ی بسیار زیادی دارند و یا مقاومت بالایی ندارند . از این رو می باشد که اغلب افراد به سنگ فرش کردن و یا انواع سنگ های مخصوص کف حیاط پناه می آورند.

این سنگ ها در کنار زیبایی خود دارای مقاومت عالی نسبت به شرایط محیطی مختلف هستند و می توانند در کنار هزینه ی مصرفی به خوبی به شما خدمت کنند.

البته این امر منوط به این است که شما از سنگ مناسب و البته استاد کار مناسب برای کف حیاط خود استفاده کنید.

سنگ ساختمانی کف حیاط

سنگ ساختمانی اسپادانا

سنگ جزو آن دسته :

سنگ جزو آن دسته از مصالحی است که در قسمت های مختلف یک خانه مانند ،نما ، دیوار، کف آشپزخانه ، حمام و…مورد استفاده قرار می گیرد کف حیاط نیز جزو آن دسته از مکان هایی است که می توان در آن از سنگ استفاده کرد.

سنگ دارای ویژگی های کلیدی می باشد که می تواند برای کف حیاط بسیار مناسب باشد. از آنجایی که حیاط همواره در معرض تغییرات دمایی قرار دارد و بسیار پر تردد است لذا می بایست ماده ی بکار رفته برای کف آن علاوه بر ساختار زیبا دارای استحکام و پایداری مناسب هم باشد  و اینها تمام مواردی هستند در سنگ وجود دارد .

 سنگ علاوه بر داشتن استحکام و مقاومت دمایی بالا :

دارای رنگ ها و طرح های مختلف است و می تواند طرح و رنگ متفاوتی به کف حیاط شما ببخشد از این رو می باشد که بیشتر افراد برای کف حیاط خود از سنگ استفاده می کنند.

البته باید این نکته را در نظر داشت باشید که سنگ کف حیاط نباید رگه های آهکی داشته باشد چون سنگ هایی که دارای رگه های آهکی هستند دارای مقاومت کم تر نسبت به تغییرات محیطی هستند و نمی توان به عنوان سنگ های با کیفیت برای کف از آن ها استفاده کرد لذا هر چه سنگ رگه های آهکی و خاکی کمتری داشته باشد برای کف حیاط مناسب تر است .

سنگ ساختمانی | بازار سنگ

سنگ ساختمانی اسپادانا

سنگ ساختمانی | سنگ گرانیت

سنگ گرانیت

سنگ گرانیت

سنگ گرانیت  : سنگ های گرانیت یا خارا (به فرانسوی: granite) گونه‌ای سنگ آذرین درونی است. به همین دلیل، بافتِ آن دارای دانه‌های متوسط تا درشت است و دارای کوارتز (دُرّ کوهی) و فلدسپات، میکا، و پاره‌ای کانی‌های دیگر می‌باشد.

بسته به کانی‌هایِ موجود در سنگ های گرانیت و شیمی آن، این سنگ به رنگ‌های گوناگونی، از صورتی تا خاکستریِ پررنگ و حتی سیاه، یافت می‌شود. این سنگ از سنگین‌ترین سنگ‌ها با چگالی ۲٫۷۵ گرم بر سانتی‌متر مکعب به‌شمار می‌رود.

ویژگی سنگ های گرانیت

سنگ خارا سنگی است که از سرد شدن توده‌های مذاب شکل گرفته‌است . سنگهای گرانیت سمبل سختی ، مقاومت و دوام است.سنگ خارا به رنگهای سفید ، خاکستری ، پرتغالی ، سبز ، مشکی ، قرمز و  غیره دیده می‌شوند .

سنگ های گرانیت‌ نسبت به سنگهای آهکی سخت‌ تر اما یکنواخت تر هستند. سنگ هایِ گرانیت به راحتی خش برنمی‌دارند و مقاومت آن‌ها در مقابل حرارت بالا می‌باشد.

این نوع  سنگ شامل ۲  نوع طبیعی و  رنگ‌ شده می‌باشد که  از  انواع  آن می‌توان به سنگهایی با نام هلویی و نخودی و قرمز رنگ شده ، بلک گالکسی ، شانسی بلک ، کارمن رد ، بالتیک براون ، مپل رد ، جوپارنا ، مولتی کالررد ولگابلو ، بیداسر قهوه‌ای ، بیداسر سبز ، باش پارادیسو ، تن براون ، سیلور پرل … اشاره کرد .

کاربرد سنگ های گرانیت در کجای ساختمان است؟

 سنگ های گرانیت نسبت به سنگ های آهکی مقاوم تر و از استحکام بالاتری برخوردار بوده؛ به همین دلیل بیشتر برای استفاده در مکان های پر تردد مانند سنگفرش خیابان ها و ساختمان های اداری و تجاری و ایستگاه های مترو, مورد استفاده قرار میگیرد.

باید بدانیم که استفاده از سنگ های گرانیت برای فضاهای داخلی مانند کانتر های آشپزخانه پله های ساختمان و حتی سنگفرش واحد ها نیز بی مانع است. برای نمای ساخنتمان ها نیز گرانیت میتواند انتخاب مناسبی باشد ولی باید در نظر داشت که از اسکوپ کردن سنگ غافل نشد.

انواع سنگ گرانیت

 • سنگ گرانیت سبز جنگلی سنگ گرانیت چیست؟
 • سنگ گرانیت سبز کاهویی بیرجند
 • سنگ گرانیت پرتقالی تایباد
 • سنگ گرانیت سفید نطنز
 • سنگ گرانیت فیلی خرمدره
 • سنگ گرانیت شقایق
 • سنگ گرانیت خرمدره دودی
 • سنگ گرانیت سبز دونه اناری
 • سنگ گرانیت سبز درباری
 • سنگ گرانیت سفید زاهدان
 • سنگ گرانیت هلوئی مراغه
 • سنگ گرانیت کرم نهبندان
 • سنگ گرانیت آبی نهبندان
 • سنگ گرانیت مراغه
 • سنگ گرانیت سبز آبرنگی
 • سنگ گرانیت بهاره زنجان
 • سنگ گرانیت هلویی زنجان
 • سنگ گرانیت سبز آبرنگی ساب خورده
 • سنگ گرانیت کوجین
 • سنگ گرانیت سیلور
 • سنگ گرانیت بروجرد
 • سنگ گرانیت فیروزه مشهد
 • سنگ گرانیت تویسرکان
 • سنگ گرانیت سفید تکاب
 • سنگ گرانیت آستان نهبندان

تعریفی از واژه گرانیت

واژه “گرانیت” توسط افراد مختلف با معانی مختلفی استفاده می‌شود .در دوره‌های مقدماتی یک  تعریف ساده استفاده  می‌شود .تعریف دقیق‌تر آن در سنگ‌شناسی ( زمین‌شناسانی که در مطالعه سنگ‌ها تخصص دارند ) به کار می‌رود.

کلمه گرانیت ، زمانی که توسط  فروشندگان سنگ‌های تزئینی استفاده  می‌شود ، می‌تواند تعاریف بسیار  متفاوتی داشته باشد.این تعاریف گوناگون از سنگ های گرانیت ممکن است منجر به مشکلاتی در ارتباط با افراد شود اما اگر بدانید فرد مقابل که از واژه گرانیت استفاده می‌کند کیست می‌توانید این واژه را در جایگاه خود تفسیر کنید.

سنگ ساختمانی | سنگ گرانیت

سنگ ساختمانی گرانیت

سه کاربرد متداول واژه گرانیت به شرح زیر است: سنگ گرانیت چیست؟

الف- تعریف سنگ های گرانیت در دوره‌های مقدماتی 

گرانیت سنگ آذرین رنگ روشن و دانه درشت است که عمدتاً از کوارتز و فلدسپار و به مقدار کمتری از کانی‌های میکا و آمفیبول تشکیل شده است.این تعریف ساده، همه را قادر می‌سازد به سادگی سنگ های گرانیت را با بررسی ویژگی‌های ظاهری تشخیص دهند.

ب- تعریف سنگ‌شناسی

گرانیت یک سنگ پلوتونیکی است که در آن ، کوارتز ۱۰ تا ۵۰ درصد از ترکیبات فلسیک و فدلسپار  آلکالی ۶۵ تا ۹۰ درصد از کل فلدسپار آن را تشکیل می‌دهد.استفاده از این تعریف نیاز به شناسایی کانی‌شناسی و توانایی‌های زمین‌شناسی کافی دارد.

بسیاری از سنگ‌ گرانيت که با تعریف دوره‌های مقدماتی به عنوان گرانیت شناخته می‌شوند ، توسط سنگ‌شناسان گرانیت نامیده نمی‌شوند و ممکن است به جای آن از واژه گرانیت  آلکالی ، گرانودیوریت ، پگماتیت یا اپلیت استفاده کنند.

سنگ‌شناسان ممکن است این سنگ‌ها را  گرانیتوئید بنامند نه گرانیت . تعریف‌های دیگری نیز بر اساس ترکیب کانی‌شناسی برای گرانیت  وجود دارد.

پ- تعریف تجاری

واژه گرانیت توسط فروشندگان سنگ‌های تزئینی و ساختمانی برای ساخت پیشخوان ، سنگ کف ، نما ، پله ، جدول و محصولات دیگر استفاده می‌شود .در صنعت بازرگانی سنگ ، گرانیت سنگی است که دانه‌های آن با چشم قابل‌ مشاهده بوده و سخت تر از سنگ مرمر است.

در این تعریف گابرو ، بازالت ، پگماتیت ، شیست ، گنیس ، سینیت ، مونزونیت ، آنورتوزیت ، گرانودیوریت ، دیاباز ، دیوریت و بسیاری سنگ‌های دیگر همه گرانیت نامیده می‌شوند. سنگ گرانیت چیست؟

کشور ایران نیز دارای معادن گرانیت های متنوعی است که از محبوب ترین آن ها میتوان از گرانیت مروارید مشهد ، گرانیت نهبندان ، گرانیت سبز کاهویی بیرجند ، گرانیت سبز جنگلی بیرجند ، گرانیت خرم دره ، گرانیت فیروزه ای ، گرانیت گل پنبه ای همدان را نام  برد.

سنگ گرانیت بیشتر در کشور های آسیای میانه مانند هند ، چین و ویتنام استخراج و خریداری میشود .لازم به ذکر است که کشور برزیل نیز در عرضه گرانیت های زیبا و خاص در بازار به طور قدرتمندی خود نمایی میکند و تقریبا زیباترین گرانیت ها به این کشور تعلق دارند.

قیمت سنگ گرانیت ایرانی و گرانیت خارجی به چندین مورد بستگی دارد و از مهمترین پارمترهای آن میتوان ، ضخامت ، سایز ، نوع فرآوری را نام برد.

سنگ ساختمانی | بازار سنگ

عرضه کننده انواع سنگ ساختمانی

سنگ ساختمانی | سنگ کف

سنگ ساختمانی بهترین کفپوش سنگ

سنگ ساختمانی بهترین کفپوش سنگ

در این مقاله در مورد سنگ های کف و اینکه چه نوع سنگی برای کدام بخش ساختمان مناسب است صحبت خواهیم کرد. سنگ ساختمانی بهترین کفپوش سنگ

سنگ ها بدلیل ساختار محکم و ماندگاری طولانی و همچنین مقاومت در برابر ناملایمات جوی که دارند از دیر باز بعنوان قدیمی ترین و ماندگارترین مصالح ساختمانی بوده و هست و یکی از دلایلی که هنوز آثار باستانی از هزاران سال پیش بجا مانده است استفاده سنگ در ساخت بناهای باستانی بوده است.

اگر شما قصد دارید خانه ای بسازید که سالیان سال در آن زندگی و کار کنید و خانه و محل کار شما مقاوم باشد استفاده از سنگ به شما توصیه می شود.

استفاده از سنگ ساختمانی در کفپوش نسبت به سایر متریال و مصالح دیگر از جمله سرامیک، چوب و غیره مقاوم تر است و می توان سنگ ها را پس از گذشت زمان بازسازی کرد و با سابیدن مجدد مثل روز اول احیا نمود.

با توجه به ویژگی و ساختار سنگ ها کاربرد آنها نیز متفاوت خواهد بود. سنگ بسته به اینکه در چه فضا و موقعیتی قرار دارد باید انتخاب گردد.

بطور مثال سنگفرش هال و پذیرایی با سنگفرش محوطه پارک و پیاده روها نمیتواند یکسان باشد و ما در این مقاله سعی خواهیم نمود که توضیح بدهیم چه نوع سنگی برای سنگفرش فضاهای گوناگون مناسب است.

سنگ مناسب کف فضای داخلی

هماهنگی سنگ کف فضای داخلی و خارجی ساختمان

اصولا سنگ فرش داخلی و خارجی ساختمان باید یک هماهنگی و یکپارچگی داشته باشد.

سنگ ساختمانی | سنگ کف

سنگ کف پوش

درست است که سنگ ها کاربردهای گوناگونی دارند و شاید نتوان سنگ داخل ساختمان را در کف حیاط و محوطه بیرونی استفاده کرد؛ ولیکن نباید کاملا بی ربط هم باشد.

مخصوصا اگر نمای بیرون ساختمان از داخل با شیشه و پنجره های بزرگ از داخل جدا شده باشد.

سنگ ها به طور طبیعی سرد هستند

سنگ ها به طور طبیعی سرد هستند و در مناطق گرم و خشک استفاده از سنگ در کف می تواند باعث خنک شدن محیط گرم خانه شما باشد و راه رفتن بر روی سنگ خنک در فصل گرما احساس خوبی به شما خواهد داد.

همچنین سنگ ها در انتقال گرما به محیط بسیار مناسب است و میتوان در فصل سرما از گرمایش کف، سنگ کف را گرم کرد و محیط خانه و محل کار دلنشین شود چرا که سنگ گرما را خوب انتقال میدهد و گرما آسیبی به سنگ کف نمی رساند.

سنگ ساختمانی حساسیت زا نیستند

سنگ ها حساسیت زا نیستند و استفاده از سنگ در کفپوش خانه بهترین گزینه برای افرادی است که از حساسیت رنج می برند. سنگ ها در برابر گرد و خاک مقاوم است و سطح سنگ خیلی راحت و ساده تمیز می گردد و سنگ ها نسبت به سایر متریال های دیگر مثل چوب و پارکت آلرژی زا نیستند.

سنگ قیمت مناسب تری دارد سنگ ساختمانی بهترین کفپوش سنگ

کشور ما ایران سرشار از معادن سنگ است که خداوند به ما ارزانی داشته است و وفور این نعمت باعث گردیده است که سنگ نسبت به سایر متریال طبیعی قیمت مناسب تری داشته باشد.

بنابراین با استفاده از سنگ ساختمانی طبیعی در کفپوش علاوه بر بهره‌مندی از خواص سنگ مثل سازگاری با محیط، مقاومت بالا و عمر مفید طولانی، از تولید ملی نیز حمایت می گردد.

از فروشنده سنگ مشاوره بگیرید

هنگام خرید سنگ از فروشنده بخواهید شما را راهنمایی کند که چه نوع سنگی مناسب برای شما خواهد بود.

اگر قصد دارید برای سنگ کف سالن پذیرایی و یا سنگ کف حمام خرید نمایید بهتر است به فروشنده اطلاع دهید تا مناسبترین سنگ را برای محل مورد نظر به شما معرفی نماید.

همچنین از فروشنده بخواهید که شما را راهنمایی کند و روش نصب سنگ و نکات مربوط به نگهداری و تمیز کردن سنگ را به شما آموزش دهد.

سنگ ساختمانی مناسب برای سنگ کف داخلی کدامند :

فضاهای داخلی به کاربری های گوناگون تقسیم می شوند که هر کدام از این کاربری ها باید سنگ کف مربوط به خود را با ویژگی های خاص خودش داشته باشد که بطور مختصر به بعضی از کاربری ها و سنگ های مناسب با آن‌ها اشاره می نمایم:

سنگ مناسب کف هال و پذیرایی

سنگ کف هال و پذیرایی چون در معرض نور آفتاب، ضربه، سرما و گرما قرار ندارد، می توان از سنگ های مرمریت استخوانی کرم و روشن و یا سنگ های چینی (همان سنگ کریستال) استفاده کرد.

در سنگ فرش کف هال و پذیرایی متناسب با مساحت از سنگ های در ابعاد مختلف همانند ۸۰*۸۰ ، ۶۰*۶۰ استفاده می کنند. ضخامت سنگ برای کف هال و پذیرایی بین ۱۴ الی ۲۰ میلی متر مناسب است.

بهتر است پس از نصب سنگ برای از بین بردن بند بین سنگ ها و ناخنک های سنگ توسط کف ساب سابیده شود.

سنگ مناسب کف اتاق

سنگ مناسب کف اتاق همانند سنگ کف هال و پذیرایی از سنگ های مرمریت و سنگ چینی کرم و روشن می باشد. البته سایز مناسب سنگ کف اتاق نسبت به هال و پذیرایی بهتر است از سایز های ۴۰*۴۰ و ۴۰*۲۰ استفاده شود.

ضخامت مناسب برای سنگ کف اتاق بین ۱۴ الی ۲۰ میلی متر میباشد. سنگ ساختمانی بهترین کفپوش سنگ

سنگ مناسب کف پله و پاگرد و پارکینگ

سنگ مناسب کف پله، پاگرد و پارکینگ به دلیل اینکه در معرض تردد و فشار می باشد، می بایست علاوه بر متناسب بودن با دیوار و پله ها از مقاومت بالا و جذب آب پایین برخوردار باشد.

از این رو سنگ های گرانیت و مرمریت های استخوانی و سنگ کریستال گزینه خوبی برای سنگ کف پارکینگ، کف پله و کف پاگرد می باشند. ضخامت منسب برای سنگ پله بین ۳۰ الی ۴۰ میلی متر میباشد و ضخامت مناسب سنگ دیوار راه پله و دیوار پارکینگ بین ۱۴ الی ۱۸ میلی متر مناسب میباشد.

سنگ کف مناسب مجتمع های تجاری، اداری و آموزشی

سنگفرش مجتمع های تجاری و اداری و آموزشی بدلیل تردد زیاد و احتمال آسیب دیدن ناشی از جابجایی وسایل و لوازم میبایست مقاومت سایشی بالا و جذب آب پایین داشته باشند.

سنگ ساختمانی | سنگ کف

سنگ کف پوش

سنگ های گرانیت و سنگ کریستال گزینه خوبی برای سنگ فرش مجتمع های تجاری و اداری و آموزشی خواهند بود. ضخامت مناسب برای سنگفرش فضاهای اداری ، تجاری و آموزشی بین ۱۸ الی ۲۰ میلی متر میباشد.

سنگ مناسب کف محوطه ها و معابر

هماهنگی سنگ کف محوطه با سبک معماری

اصولا سنگ محوطه و حیاط باید با سبک معماری بنا هماهنگ باشد و نمیتوان سنگ کف محوطه یا حیاط مدرن باشد و سبک معماری ساختمان کلاسیک باشد. در سنگ فرش معابر و خیابان ها نیز سنگ فرش باید با سبک شهرسازی هماهنگ باشد.

سنگ ها مقاومت خوبی دارند

سنگ بهترین گزینه برای سنگفرش خیابان، محوطه و حیاط می‌باشد: سنگ ساختمانی بهترین کفپوش سنگ

زیرا سنگ فرش حیاط و محوطه‌ها در معرض فشار و ناملایمات جوی و خسارات احتمالی هستند و سنگ ها در برابر اینگونه تهدیدات بسیار مقاوم هستند و استفاده سنگ برای مفروش کردن محوطه و معابر میتواند گزینه خوبی باشد.

سنگ ها مقرون به صرفه تر هستند

همان گونه که قبلا اشاره شد کشور ما ایران سرشار از معادن سنگ ساختمانی است و با توجه به این موضوع می‌توان بجای استفاده از متریال دیگر مثل آسفالت و موزاییک و غیره از ضایعات معادن سنگ به عنوان ماده اولیه و پس از برش و یا تراش بصورت سابیده، تیشه، کوبیک و یا لاشه بعنوان سنگفرش در معابر، پیاده روها و محوطه ها استفاده کرد.

که علاوه بر ارزان بودن نسبت به سایر متریال مقاومت و ماندگاری بسیار طولانی تری خواهند داشت، و از هدر رفتن اینگونه منابع و آلوده کردن محیط زیست جلوگیری نمود.

سنگ ساختمانی مناسب برای سنگ فرش محوطه های بیرونی و معابر کدامند:

سنگفرش معابر و فضاهای بیرونی متناسب با نوع فضا و کاربری آن انتخاب می شود که ما به اختصار به بعضی از کاربرد ها و سنگ فرش های محوطه می پردازیم:

سنگ فرش حیاط و پارک ها

سنگ فرش حیاط و پارک ها متناسب با نما و سبک معماری باید انتخاب گردد اما چند نکته ضروری است اولا سنگ کف حیاط و پارک نباید لیز باشد و باعث سر خوردن افراد گردد دوما سنگ از ضخامت خوبی برخوردار باشد و سوما در برابر سرما و گرما مقاوم باشد.

سنگ مناسب سنگ فرش حیاط و پارک متناسب با نما و سبک معماری ساختمان میتوان از سنگ های گرانیت فلیم شده ، سنگ مرمریت گندمک ،مرمریت لاشتر ، تراورتن های تیشه ای و سنگ های ورقه ای یا مالون نام برد .

ضخامت مناسب برای سنگفرش محوطه حیاط و پارک ها بین ۲۵ الی ۴۰ میلی متر میباشد.

سنگ فرش پیاده رو و معابر

سنگ فرش معابر و پیاده رو ها باید از مقاومت بالایی برخوردار باشند؛ زیرا در معرض فشار و آسیب های جدی قرار دارند و همچنین در برابر سرما و گرما مقاومت زیادی داشته باشند.

سنگ های گرانیت، کریستال لایبید و علی الخصوص سنگ های کوبیک که ضخامت بالایی دارند مناسب سنگ فرش معابر و پیاده رو ها هستند.

ضخامت مناسب برای سنگفرش معابر و پیاده روها بین ۴۰ الی ۱۰۰ میلی متر میباشد.

سنگ ساختمانی نما

سنگ ساختمانی نما

سنگ ساختمانی نما

نمای ساختمان یکی از ارکان مهم در ساخت یک سازه است و نقش مهمی در هر چه بهتر و زیباتر جلوه دادن یک سازه دارد. در سال‌های اخیر از مصالح متنوعی برای نمای ساختمان استفاده می‌شود.

یکی از پرکاربردترین آن‌ها به خصوص در ساختمان های مسکونی، نمای سنگی است. سنگ نمای ساختمان نیز خود انواع مختلفی دارند. با وجود این تنوع ممکن است این سوال برایتان پیش آمده باشد که چه نوع سنگ نمایی برای ساختمان مناسب است؟

انواع سنگ نمای ساختمان کدام ها هستند؟ هر کدام چه کاربردی دارن؟  مزایا و معایب هر نوع از سنگ نما ساختمان چیست؟ برای شرایط جوی منطقه شما چه نوع سنگی مناسب است؟ و …

ما در این مقاله سعی داریم تا با آموزش اطلاعات در رابطه با سنگ نما ساختمان شما را در جواب دادن به این سوال ها یاری کنیم.

در ایران از مصالح و نماهای متفاوتی مانند نمای کامپوزیت، نمای شیشه ای، نمای چوبی، نمای سنگی و … استفاده می شود. نمای سنگی از متدوال ترین نماهایی است که از دیرباز در کشور ما کاربرد داشته است.

سنگ‌های متنوعی برای نمای ساختمان استفاده می‌شود که هر یک دارای ویژگی‌ها و کاربرد خاصی هستند. از این میان می‌توان به سنگ های تراورتن، گرانیت، سنداستون و سنگ چینی اشاره کرد.

در ادامه با هر یک از این سنگ ها، کاربردشان و معایب و مزایای آن‌ها آشنا می‌شوید.

سنگ ساختمانی نما

مشاوره و فروش انواع سنگ ساختمانی

بطور کلی در انتخاب سنگ ساختمانی نما باید نکاتی را در نظر داشت :

 • سنگ‌ های به کار رفته در نمای ساختمان باید در برابر عوامل جوی شامل گرما و سرما، باران و اشعه UV مقاومت خوبی داشته باشند.
 • جذب آب سنگ نما باید پایین باشد و در برابر سایش مقاومت خوبی داشته باشد.
 • در شهرهای بزرگی مانند تهران که به علت آلودگی هوا، باران ها بصورت اسیدی هستند، مقاومت سنگ نما ساختمان در برابر اسیدها نیز جزو فاکتورهای مهم است و باید به آن توجه داشت.
 • با توجه به خطر جدا شدن سنگ ها از دیوار و افتادن روی سر عابرین، سنگ مورد استفاده باید از خلل و فرج مناسبی برخوردار باشد تا ملاتی که برای چسباندن آن به دیوار استفاده می‌شود، به خوبی در آن نفوذ کرده و به دیوار بچسبد.
 • در انتخاب سنگ باید دقت داشته باشید که ترک نداشته باشد. برای تشخیص بدون ترک بودن سنگ، با یک شیء فلزی روی آن ضربه بزنید، اگر صدای شفاف شیشه از آن ساتع شد، به معنی سالم بودن و بدون ترک بودن آن است.

سنگ ساختمانی نما تراورتن

سنگ تراورتن از انواع سنگ‌های رسوبی آهکی است که در اثر ته نشینی سریع کربنات کلسیم در دهانه چشمه‌های آب معدنی به خصوص چشمه های آب گرم یا در غارهای آهکی به وجود آمده‌اند. سنگ تراورتن معمولا بصورت طبیعی در رنگ‌های سفید، کِرِم، برنزه تیره و روشن، قرمز و خاکستری وجود دارد.

هر چه رنگ این سنگ‌ها روشن تر و سفید باشد یعنی ناخالصی های ناشی از وجود اکسید آهن در آن کمتر است و از مرغوبیت بهتری برخوردار است.

خصوصیات سنگ تراورتن

 • سنگ تراورتن دارای خلل و فرج طبیعی در سطح آن است که باعث زیبایی ظاهری آن شده است.
 • سنگ تراورتن با توجه به داشتن خلل و فرج طبیعی، چسبندگی خوبی به ملات و دیوار زیر آن دارد که برای نمای ساختمان بسیار مناسب است.
 • تراورتن مقاومت خوبی در برابر سرما، گرما، اشعه UV و رطوبت هوا دارد.
 • سنگ تراورتن دارای تنوع زیادی در رنگ و طرح است و سلیقه های زیادی را پوشش می‌دهد.
 • سنگ تراورتن در مقایسه با سایر سنگ‌ها، ارزان تر است و گزینه خوبی برای نمای ساختمان به شمار می‌آید.

سنگ ساختمانی نما گرانیت

سنگ گرانیت از انواع سنگ های آذرین است و از کوارتز، فلدسپات، هورن بلند و میکا تشکیل شده است. گرانیت بطور طبیعی معمولا در رنگ‌های سفید، صورتی یا خاکستری وجود دارد. رنگ آن با توجه به کانی‌ های موجود در آن متغیر است.

از سنگ گرانیت در نمای ساختمان به خصوص در محیط های صنعتی، کف‌ سازی، پیاده‌رو سازی، راه سازی و … استفاده می‌شود.

سنگ ساختمانی | بازار سنگ

مشاوره و فروش انواع سنگ ساختمانی

خصوصیات سنگ گرانیت سنگ ساختمانی نما

 • گرانیت‌ها معمولا بسیار سخت و محکم بوده و دارای چگالی بالایی هستند و در برابر ضربه مقاوم می باشند.
 • سنگ‌های گرانیت از قابلیت جلا پذیری بسیار خوبی برخوردارند و آن‌ها را می توان تا آینه‌ای شدن جلا داد.
 • اکثر گرانیت‌ها مانند سنگ تراورتن در برابر سرما، گرما، اشعه UV و رطوبت هوا مقاومت خوبی دارند؛ اما در برخی موارد ممکن است کانی‌های آهن موجود در آن‌ها در اثر رطوبت هوا، اکسید شده و تغییر ظاهر دهند.
 • برخی از انواع گرانیت‌های تیره ممکن است در برابر نور خورشید تغییر رنگ دهند.
 • سنگ‌ های گرانیت که به عنوان نمای ساختمان به کار می روند معمولا بصورت صیقلی هستند.
 • با توجه به چگالی بالای سنگ ‌های گرانیت، خلل و فرج در آن‌ها بسیار کم است، در نتیجه چسبندگی خوبی ندارند و برای استفاده در نمای ساختمان باید از تمهیدات ویژه‌ای استفاده گردد.
 • سنگ گرانیت نسبت به سایر سنگ‌ها از قیمت بالاتری برخوردار است چرا که هزینه عملیات استخراج، برش و صیقل کاری آن بالا است.
سنگ ساختمانی نما

مشاوره و فروش انواع سنگ ساختمانی

سنگ ساختمانی نما سنداستون یا ماسه سنگ

سنداستون یا ماسه سنگ از انواع سنگ‌های رسوبی آهکی است که از کانی‌ هایی بسیار کوچک (حدود ۰٫۰۶۲۵ تا ۲ میلی متر) تشکیل شده است. اکثر سنداستون‌ها از کوارتز یا فلداسپات ساخته شده‌اند و به مرور زمان در اثر رسوب کردن مواد معدنی در رودخانه ها یا دریاها و تحت فشار به وجود آمده‌اند.

سنداستون‌ها با توجه به ناخالصی‌های موجود در کانی‌ها، رنگ‌های متنوعی دارند اما معمولا در رنگ های قهوه‌ای، برنزه، زرد، قرمز، خاکستری، صورتی، سفید و سیاه دیده می‌شوند.

خصوصیات سنگ سنداستون

 • سنداستون‌ها می‌توانند با توجه به مواد اولیه سازنده آن، دارای بافت نرم یا خشن باشند.
 • سنداستون‌ها در برابر یخ زدگی و هوازدگی مقاوم هستند.
 • جذب آب در سنداستون به دلیل وجود تخلخل زیاد آن، نسبتا بالا است.
 • سنداستون سیلیسی در محیط‌های اسیدی مقاومت خوبی دارد. اما نوع آهکی آن مقاومت کمی در برابر اسید دارد.
 • سنداستون مقاومت خمشی بالایی دارد که باعث می شود بتوان با ضخامت کمتری از آن استفاده نمود. در نتیجه سازه در نهایت سبک تر خواهد شد.

سنگ نما چینی

سنگ چینی در واقع نوعی از سنگ‌های مرمریت دانه ریز است که از بلورهای سفید و خاکستری تشکیل شده است. بلورهای این نوع سنگ با چشم قابل رویت است. سنگ چینی عموما از کلسیت و مقدار کمی ولاستونیت تشکیل شده است.

در برخی از انواع آن کوارتز هم وجود دارد. هرچه میزان کوارتز بیشتر شود، سختی سنگ چینی افزایش می‌یابد. در صورت ضربه زدن به این نوع سنگ صدایی شبیه چینی از آن ساتع می‌شود. به همین دلیل در ایران به نام سنگ چینی رایج شده‌اند.

طیف رنگی سنگ چینی بسیار محدود است و معمولا به رنگ سفید موجود می باشند. از قدیم در ایران استفاده از این سنگ در نمای ساختمان به خصوص در نواحی گرمسیر رایج بوده است چراکه رنگ روشن آن مانع جذب گرمای زیاد می‌شده است.

اما در سال‌های اخیر با توجه به عدم تنوع رنگ در این نوع سنگ‌ها، و از طرفی تنوع بالای سنگ‌هایی مانند سنگ تراورتن، استفاده از این نوع سنگ در نمای ساختمان بسیار کاهش یافته است.

خصوصیات سنگ چینی

 • سنگ چینی از چسبندگی خوبی برخوردار است اما به پای سنگ تراورتن نمی‌رسد اما از سنگ گرانیت چسبنده تر است.
 • سنگ چینی مقاومت خوبی در برابر هوازدگی دارد.
 • جذب رطوبت سنگ‌ چینی اندک است.
 • قیمت سنگ چینی نسبتا ارزان است اما با توجه به نداشتن طیف رنگی مناسب استفاده از آن بسیار کاهش یافته است.

سنگ ساختمانی نما دهبید

سنگ نما دهییداز جمله سنگ های لوکس معادن مرمریت ایران به شمار می رود.

این سنگ رنگ بسیار روشنی دارد و  واقعا زیبا می باشد. برای اینکه قیمت دقیق سنگ دهید مشخص شود باید سلیقه مشتری و بودجه او در نظر گرفته شود سنگ دهبید می تواند سورت های متفاوتی داشته باشد که در زیر به آنها اشاره شده است از دیگر مزایای سنگ نما دهبید مقاومت سایشی بالای سنگ مرمریت دهبید میباشد …

سنگ نما لایم استون

نوعی سنگ رسوبی است که عمدتا از کلسیت معدنی تشکیل شده‌ است. در واقع هدف از تهیه آهک، تبدیل سنگ آن به حالت قابل مصرف و تبدیل مجدد آن به سنگ آهک، پس از مصرف می‌باشد.

بعد از تهیه سنگ آهک از معادن مربوطه، آنرا درون کوره‌ های مخصوص قرار داده و با قراردادن آن تحت درجه حرارت ۹۰۰ درجه سانتی گراد، رطوبت همراه سنگ تبخیر شده و ترکیب را در کوره‌های مکانیزه یا سنتی می‌شکنند و آنرا تبدیل به آهک زنده با فرمول و گاز می‌کنند.

گازکربنیک به همراه سایر گازها از دودکش کوره خارج می‌گرددCaCO۳ CaCO۳ CaO CO۲ .

سنگ ساختمانی نما دکوراتیوی آنتیک

سنگ نما آنتیک از تکه های شکسته شد سنگه و خرده سنگ یا لاشه سنگ های، تراورتن و مرمریت ( ضایعات و پرت تولیدات کارخانه های سنگبری)تشکیل میشود  و با ترکیب  و چسباندن ملات هایی از جنس رزین  طرح های مختلفی را ایجاد میکند. همان طور که گفته شد یکی از روش های ساخت و تولید سنگ آنتیک، استفاده از ضایعات تراورتن است.

به منظور این کار باید این ضایعات دارای شرایط و ویژگی هایی باشند

سنگ مرمریت

سنگ مرمریت برخلاف گرانیت سخت نبوده و به دلیل عدم مقاومت کافی در برابر تغییرات آب و هوایی برای نمای خارجی ساختمان قابل‌استفاده نمی‌باشد.مرمریت نوعی سنگ نمای ساختمان است که ظاهری شیشه‌ای داشته و در برابر گرما و سرما و خصوصاً رطوبت مقاومت کمی دارد.

به دلیل نرم بودن مرمریت می‌توان از آن در فضای داخلی ساختمان مثل کف و پله‌ها استفاده کرد.

برخلاف گرانیت که برای کارهای حجمی و ابزار زنی مناسب نیست سنگ مرمریت را به‌ راحتی می‌توان ابزار زد و در کارهای حجمی استفاده کرد. مرمریت نیز همانند گرانیت گران‌ قیمت است.

سنگ ساختمانی نما | بازار سنگ

مشاوره و فروش انواع سنگ ساختمانی

سنگ مرمر

بهترین ذخایر سنگ مرمر در معادن ایران یافت می‌شود اما استخراج آن بسیار دشوار است. سنگ مرمر که جزء گران‌ترین سنگ نمای ساختمان است دارای خاصیت درمانی بوده و آرام‌ بخش است و شاید به این دلیل است که در اغلب مکان‌ های مذهبی استفاده می‌شود.

مرمر منبع غنی از کلسیم بوده که تقریباً تمامی آن‌ها قابلیت عبور نور از خود را دارا می‌باشند. سنگ ساختمانی نما

سنگ مرمر در رنگ‌ های بسیار زیادی موجود است که رنگ سبز، زرد و سفید آن محبوبیت بیشتری داشته و برای کاربردهای خاص مثل نمای حرم‌ ها، مساجد، و لابی مکان‌ های عمومی استفاده می‌شود.

مرمر در برابر هوازدگی، گازها و باران اسیدی بسیار مقاوم است اما در طولانی‌ مدت بر اثر شرایط جوی ممکن است کم‌ رنگ شود لذا بهتر است در مناطق سرد سیر و در فضای باز استفاده نشود.مرمر یک سنگ نمای ساختمان است که برای کارهای دکوراتیو در ساختمان‌های شیک بکار برده می‌شود.

قیمت نسبتاً بالایی دارد و بهتر است برای کارهای حجمی و ابزار زنی استفاده نشود.

سایر سنگ نمای ساختمان

سنگ کریستال

کریستال معمولاً سفیدرنگ با رگه‌هایی آبی‌، سیاه‌ و یا زردرنگ است.

امروزه استفاده از کریستال به‌عنوان سنگ نمای ساختمان منسوخ‌ شده و به‌ ندرت استفاده می‌شود. کریستال طولی و دانه‌ درشت برای زیر کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای جاهایی که به استحکام زیاد نیاز است می‌توان از کریستال استفاده کرد.

سنگ لایمستون

لایمستون به معنای سنگ‌ آهک است که در اصطلاح به آن گل‌ سنگ نیز می‌گویند. سنگ ساختمانی نما

لایمستون به‌عنوان سنگ نمای ساختمان کاربردی همانند مرمریت دارد. لایمستون بسیار نرم بوده و از مقاومت بسیار پایینی برخوردار است لذا عمدتاً برای ابزارزنی و کار حجمی استفاده‌ شده و برای فضاهای خارجی قابل‌ استفاده نمی‌باشد. این سنگ تخلخل نداشته و آب را کاملاً به خود جذب می‌کند به این دلیل بسیار چرک پذیر می‌باشد.

سنگ دیورت

دیوریت نوع دیگری از سنگ نمای ساختمان است که به دلیل قیمت نسبتاً ارزان و مقاومت بسیار بالایی که دارد برای سنگ پله، کف و حتی در جاده‌سازی‌ها قابل‌استفاده می‌باشد.

گابرو

این نوع سنگ از استحکام و مقاومت بالایی در برابر هوازدگی برخوردار است.

سنگ گابرو قیمت بسیار مناسبی دارد و برای سنگ نمای ساختمان، کف، پل و تونل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دستورالعمل ها، الزامات و ضوابط اجرای نمای سنگی

طبق ضابطه شماره ۷۱۴ امور نظام فنی و اجرایی، الزامات و ضوابط اجرای نمای سنگی در ذیل شرح داده شده اند.

بر اساس بند ۴-۳-۲، ویژگی ها و مشخصات فنی کلی و قابل پذیرش سنگ نما باید مطابق ذیل باشد:

 • سنگ هایی باید برای نماسازی ساختمان استفاده شوند که سالم بوده و فاقد پوسیدگی باشند. همچنین بادوام و عاري از هوازدگی و رگه هاي سست مارنی، میکایی، الیوین، پیریت، ترکیبات سولفاتی و سولفیدي و سایر موادي که در اثر عوامل جوي و هوازدگی تخریب میشوند باشند.
 • سنگ نما باید فاقد شیار، ترك، درزهاي باز، حفره یا دیگر نقص هایی که احتمال دارد به انسجام ساختاري آن در زمینه استفاده مورد نظر آسیب وارد کند، باشد. همچنین سطوح و خطوط مرئی سنگ نباید لب پریدگی داشته باشد.
 • در مقابل عوامل جوي نظیر باران، تابش خورشید، گازهاي موجود در هوا، بخار آب و وزش باد مقاوم باشد.
 • سنگ لوح مورد استفاده براي بخش هاي بیرونی در محیط با جو اسیدي یا در نواحی صنعتی که در آن آلودگی شدید هوا وجود دارد باید عاري از نوارهاي کربن دار باشد. سنگ لوح باید به گونه اي انتخاب شود که داراي ظاهري طبیعی باشد.
 • سطوح نماي سنگ باید یکنواخت بوده و به بهترین وجه کلنگی، تیشه اي، چکشی یا صیقلی شود به نحوي که رگه ها و نقش طبیعی آن به خوبی مشخص باشد.
 • سنگ باید متراکم و داراي ساخت و بافت یکنواخت بوده و از بلورهاي ریز تشکیل شده باشد و درجه خلوص آن حتی المقدور زیاد باشد.
 • حداکثر قدرت مکش آب برابر ۸ % وزن سنگ باشد.
 • در برابر یخ زدگی و هوازدگی مقاومت کافی داشته باشد. سنگ ساختمانی نما
 • آب درون آن نشت نکند به عبارت دیگر در آب از هم پاشیده نشده و با آن ترکیب نشود.
 • داراي سختی بیش از ۳ باشد.
 • در مورد سنگ هاي نما ضریب انبساط حرارتی کانی هاي مختلف سنگ و همچنین ملات پشت آن باید نزدیک باشد تا از خرد شدن سنگ و جدا شدن آن از ملات جلوگیري به عمل آید. میزان رنگ پریدگی سنگ هاي تزئینی نماي خارجی ساختمان در اثر آفتاب و هوازدگی نیز از اهمیت ویژه اي برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد.
 • حداقل ضخامت سنگ هاي نماي ریشه دار ۱۵۰ میلیمتر و سنگ پلاك نماي چسبانده شده ۲۰ میلیمتر است.
 • حداقل ضخامت مجاز سنگ نماي مهار شده بر اساس بند ۴-۳ -۳ محاسبه میشود.
 • حداقل عرض و ارتفاع سنگ بادبر در نما به ترتیب باید ۲۰۰ و ۱۵۰ میلیمتر و حداکثر بار سنگ ۴۰ میلیمتر باشد.
 • در مورد سنگ بادبر سرتراش و بادکوبه اي باید حداقل ارتفاع هر سنگ ۱۸۰ میلیمتر، حداقل تراش سطوح زیري و بالایی سنگ ۱۵۰ میلیمتر و سطوح جانبی آن ۸۰ میلیمتر و حداکثر بار آن ۱۵ میلیمتر باشد.
 • در مورد سنگ هاي تمام تراش باید کلیه سطوح سنگ با قلم تراشیده و تیشه داري شود به نحوي که مسطح بوده و حداکثر بار آن ۲ میلیمتر باشد.
 • ارتفاع سنگ ریشه دار در نما نباید از عرض و ریشه آن بیشتر باشد.
 • جذب آب، میزان حل شدن در آب، تخلخل، پایداري در برابر هوازدگی و مواد شیمیایی باید با استانداردهاي مربوطه تطابق داشته باشد.
 • بافت و رنگ مطلوب، در دامنه تغییرات مجاز از طریق کنترل و مقایسه نمونه هایی که معرف کل مصالح تولیدي براي پروژه میباشد باید تایید شود. نمونه هاي معرف با بررسی تعدادي کافی از نمونه ها، قبل از تولید، که نشانگر گستره کاملی از تغییرات در رنگ و بافت سنگ مشخصی میباشد، انتخاب میشود.
سنگ ساختمانی | بازار سنگ

مشاوره و فروش انواع سنگ ساختمانی