بازار سنگ ساختمانی

سنگ اسلب چینی

سنگ اسلب چینی

سنگ اسلب چینی 800 600 spadana

سنگ اسلب چینی سنگ اسلب چینی به نوعی همان سنگ های مرمریت به شمار می آیند و دارای دانه های بوده که توسط چشم نیزقابل دیدن می باشند و دارای…

read more