آخر هر هفته همراه فروش ویژه

تراورتن رامشه ممتاز

سنگ تراورتن رامشه ممتاز

سنگ تراورتن رامشه دارای رنگ کرم روشن تا کرم بژ میباشد .

سنگ تراورتن رامشه ۲۰۱ از نظر جنس و رنگ با تراورتن مهاباد و تکاب برابری میکند و جایگزین مناسبی برای سنگ های تراورتن مهاباد و ترورتن طرق میباشد زیرا از قیمت مناسبتری نسبت به تراورتن های مشابه برخوردار است .

سنگ تراورتن کرم رامشه تخلخل نسبتأ زیادی دارد وبه همین دلیل جلاپذیری خوبی ندارد.

سنگ تراورتن کرم رامشه به دو صورت موج دار و بی موج برش داده میشود .

کاربرد سنگ تراورتن رامشه نمای بیرونی و نمای داخلی ساختمان میباشد از دیگر موارد استفاده سنگ تراورتن رامشه اجرای ابزارهای کلاسیک ( ستون سنگی ، پاستون سنگی ، سر ستون سنگی ، صراحی و … ) میباشد.

درجه بندی سنگ های تراورتن در ایران استاندارد خاصی ندارد و تولید کنندگان سنگ های تراورتن برای تفکیک درجه بندی سنگ ها تعریف خاص خودشان را دارند.

سنگ تراورتن بدلیل صورت های گوناگون بصورت کدینگ تفکیک میشوند.

 

رنگ

سفيد كرم

ابعاد

40 طولي ، ابعاد دلخواه

نوع ساب

خيلي براق

ضخامت

20 ميليمتر

استعلام قیمت