مرمریت تی ری دی بلک

اسلب یکی از جدید ترین و خاص ترین سنگ های کشور می باشد که به دلیل رنگ و طرح منحصر