مقالات

سنگ ساختمانی طبیعی و مصنوعی

سنگ ساختمانی طبیعی و مصنوعی

سنگ ساختمانی طبیعی و مصنوعی

مزایا و معایب سنگ های طبیعی و سنگ های مصنوعی

در مقاله زیر به برسی برخی مزایا و معایب سنگ های طبیعی و مصنوعی میپردازیم.

مزایای سنگ های طبیعی :

 1. زیبایی و تنوع رنگ.
 2. وزن : سنگ های گرانیت دارای وزن بالایی نسبت به سایر سنگ ها می باشد. امروزه استفاده از سنگ های آهکی متخلخل(تراورتن) و بهبود کیفیت آنها با استفاده از انواع رزین ها تا حدی این نقص را برطرف کرده است.
 3. عایق صوت و حرارت: این ویژگی منحصر به سنگ تراورتن می باشد.
 4. دوام : سنگ های گرانیت و تراورتن دارای استقامت ودوام بالایی می باشند. گرانیت ها از مقاومت سایشی و خمشی بالایی برخوردارند. در کل انواع مختلف سنگ در صورت استفاده مناسب با دوام بوده و مقاومت بالایی دارند.
 5. مقاوم در آتش سوزی.
 6. انعطاف پذیری در اجرا و قابلیت فرم پذیری مناسب بر روی کلیه سطوح.
 7. کاربرد در محیط های صنعتی : سنگ گرانیت صیقلی در برابر نفوذ آب و ضربه مقاوم است و محیط های اسیدی قابل کاربرد است در مقابل می توان برای محیط های قلیایی نیز از از انواع سنگ های آهکی استفاده کرد.

معایب سنگ های طبیعی :

سنگ ساختمانی طبیعی و مصنوعی

سنگ ساختمانی طبیعی

 1. صرفه اقتصادی : سنگ ها به لحاظ بالا بودن قیمت و هزینه نصب مقرون به صرفه نمی باشند. البته با در نظر گرفتن کیفیت و زیبای می توان قیمت بالای آنها را نادیده گرفت.
 2. جرم پذیر بودن : انواع سنگ به دلیل طبیعی بودن جرم پذیر می باشند ذرات معلق هوا را به خود جذب کرده و به مرور زمان کدر می شوند. البته امروزه با استفاده از پوشش های هوشمند نانو که سبب خودتمیزکنندگی نماهای سنگی می شود این مشکل را برطرف کرد.
 3. کمرنگ شدن در معرض نور آفتاب. سنگ ساختمانی طبیعی و مصنوعی
 4. خاصیت رادیو اکتیو : سنگ گرانیت بدلیل داشتن خاصیت رادیو کتیو مناسب جهت استفاده در نماهای بسته نمی باشد.
 5. سرعت اجر ا: زمان بر بودن نصب انواع سنگ.
 6. غیرقابل اجرا بودن در دمای زیر ۵ درجه سیلسیوس.
 7. عدم چسبندگی مناسب بین بدنه ساختمان و سنگ گرانیتی بدلیل تخلخل کم و جذب آب پایین سنگ های گرانیتی.

https://bazzarstone.com/product/%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa/

مرمر به لحاظ جذب آب و چسبندگی دوغاب حالتی بینابین گرانیت و تراورتن دارد و از این نظر دارای برتری نسبی هستند. لازم به ذکر است که اگر از روش نصب دوغاب سیمان استفاده شود احتمال کنده شدن سنگ از روی نما وجود دارد.

بنابراین با اسکوپ کردن پشت سنگ آن را روی نما محکم میکنند در غیر اینصورت باید اندکی بعد از نصب جهت جلو گیری از ریزش سنگها،تک تک آنها را به نما پیچ کرد که ظاهر خوبی ندارد.

روش دیگر روش خشکه چینی است، که در این روش با استفاده از پروفیل و نبشی های فلزی پشت کار را شاسی کشی کرده و سنگ را که بصورت تایل میباشد بوسیله گیره روی شاسی محکم میکنند.

سنگ مصنوعی چيست ؟ سنگ ساختمانی طبیعی و مصنوعی

سنگهاي مصنوعی از تركيب مجدد سنگهای طبيعی با مواد افزاينده ديگر بدست ميآيند كه به آنهـا وزن كمتري داده و در نتيجه نصب آنها سريعتر ميشود.

وزن كمتري داده و در نتيجه نصب آنها سريعتر ميشود. براي آنكه بدانيم سنگهاي مصنوعي از چه چيز سـاخته شده اند به اختصار ميتوان گفت كه ايـن سـنگها از تركيـب سـيمان، رسـها، آگرگاتهـاي سـنگهای ضـايعاتی و خاكهای سبك وزن ساخته مي شوند.

مواد بكار رفته در اين سنگها تماما كيفيتی مبتنی بر ملاحظات محيطـی و انساني دارند. رنگدانههاي اكسيد آهن رنگ مورد نظر را به اين سنگها مي دهد.

تركيبي كه از اين راه به دست ميآيد در قالبهايي ريخته ميشود كه داراي نقش و نگارهاي سنگهاي طبيعي ميباشند و به اين سنگها سيمايي كاملا طبيعي ميدهد.

از نظر قيمت، سنگهای مصنوعی به مراتب قيمتي كمتـر از سـنگهای طبيعـي دارنـد، چـرا كـه كارهـاي دشواري كه روي سنگ طبيعی براي رساندن آن به بازار و قابـل اسـتفاده كـردن آن انجـام مـي شـود.

در مـورد سنگهای مصنوعی غير ضروری مينمايد و داراي وزني كمتر و ضخامتي كوچكتر ميباشند كه به ما اين اجازه را ميدهد كه سه برابر سنگهای طبيعی بتوانيم آنها را بكـار گيـريم.

عـلاوه بـر اينهـا مقاومـت سـاختاري آنهـا در فنداسيونهاي خاص توانايي تحمل بارهاي زياد را به آنها مي دهد. سنگهای مـصنوعی در واحـد مترمربعـي بـراي قطعات تخت به فروش ميرسند و بسته بندي آنها در جعبه هاي چوبي دستي انجام ميشود.

سنگ ساختمانی طبیعی و مصنوعی

سنگ ساختمانی مصنوعی

وزن سنگ های مصنوعی

وزن سنگهای مصنوعی بسته به مدل آنهامختلف است و در رنـج ۱۵ كيلـوگرم بـر مترمربـع در قطعـات كوچك تا ۳۷ كيلوگرم برمترمربع در مدلهاي بزرگ قرارميگيرد. سنگ ساختمانی طبیعی و مصنوعی

رنگ سنگهای مصنوعی در گذر زمان از بـين نميرود چرا كه رنگ اين سنگها بخشي از ساختار سنگ شده و در زماني كه سنگ در حـال قالـب گيـري بـوده است ثابت شده است.

تجربيات كاري نشان داده است كه تغيير قابل مشاهده اي در رنگ اين سنگها حتي پس از گذر زمانهاي طولاني و تحت شرايط آب و هوايي مختلف مثل تغييرات فصلي و بدي آب و هوا ايجاد نشده است.

به منظور ايجاد تكرار در شكلهای سنگ مصنوعی، هر مدل به تنهايي با استفاده ا ز صدها مدل متفـاوت سـاخته شده است. بعلاوه به منظور تقويت تفاوتها- كه هيچ قطعـه اي شـبيه قطعـه ديگـر درنيايـد- توجـه ويـژهاي بـه رنگ آميزي شده است.

سايه ها و ضد سايه ها بطور خاصي تركيب شده اند كه بر اين اساس پس از كاربري سـنگ های مصنوعي تفاوتي با سنگ طبيعي كه از آن ساخته شده است نخواهد داشت.

چون سنگ مصنوعی يـك محـصول سيماني است، داراي عمر مفيدي ميباشد كه ديگر محصولات ساخته شده از سيمان هم دارن د و بـراي كارهـاي خارجي ساختمان مناسب ميباشد.

https://bazzarstone.com/product/%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%85%d8%b1%d9%85%d8%b1%db%8c%d8%aa/

معمولا سازندهها اين عمر مفيد را تامين مينمايند.سنگهای مصنوعی به علت داشتن قابليت تحمل گرمايي ميتوانند در ساخت فضاي خارجي شومينه هـا نيـز مـورد استفاده قرار گيرند.

از آنجايي كه مواد سازنده اين سنگها داراي درصدي رس است ، آنها را در مواجهـه بـا گرمـا مناسب ساخته است. بطور طبيعي اين سنگها بايد با ملاتها يا چسبها بكار گرفته شوند.

مزایا و معایب سنگ های مصنوعی

سنگ های مصنوعی یک پودر معدنی طبیعی و رزین است که در خلا و یا با قالب های ترکیبی پلیمری رنگی شده است.

میتوان از آن در بخش های زیادی استفاده کرد مانند هتل ها، رستوران ها و سایر ساختمان های عمومی، بانک ها، بیمارستان ها، نمایشگاه ها، آزمایشگاه ها و چیدمان خانگی مانند آشپزخانه در صفخات میز، قسمت ظرفشوئی، دیوارها و میزها.

این محصول شامل مواد رادیواکتیو نمیباشد. قابل استفاده مجدد و سازگار با محیط زیست بوده و ماده ی سبز دکوراسیون جدید است.

از سنگ های مصنوعی مانند سایر متریال سنگی تقریبا در همه زمینه ها میتوان استفاده کرد. از زمینه مهندسی عمران گرفته تا ایجاد سایت های ساختمانی.

استفاده از این سنگ ها به قرن ۱۸ میلادی بازمیگردد و این روزها به تازگی به پایداری و استحکام آنها پی برده شده است. با شباهتی که با سنگ های طبیعی دارند، از سنگ های مصنوعی در ساخت ساختمان های تجاری اداری استفاده های بیشتری میشود.

در قسمت پایین به برسی بخشی از مزایا و معایب سنگ های طبیعی و مصنوعی پرداخته میشود.

مزایای استفاده از سنگ مصنوعی :

به سادگی تمیز میشود. اگر لکه بگیرد به راحتی با صابون یا مواد پاک کننده، تمیز میشود.ضد گرد و خاک است امکان نفوذ مایعات در آن کم است. لکه های جوهر و سس را به راحتی میتوان از سنگ ها زدود.

در برابر ضربه مقاومت دارد. در مقایسه با سنگ ها یا پلیمر، توانائی ضد خش بودن آن قوی تر است. خراش ریز را میتوان با ورقه های شنی از آن برطرف کرد.

در مقایسه با سایر متریال موجود، سنگ مصنوعی در برابر گرما و حرارت مقاومت خوبی دارد. اما پیشنهاد میشود که از قرار دادن اشیاء داغ به طور ممستقیم بر روی آن، خود داری شود.

سنگ مصنوعی یکی از متریال مقاوم در برابر آتش است.دارای استاندارد در مجاورت مواد غذائی است و میتوان مواد غذائی را مستقیما در تماس با آن قرار داد.در سنگ های مصنوعی میتوان حفره هائی را برا عبور دادن لوله، سیم های برق و غیره، قرار داد.

برای ایجاد تناسب با سایر اتصالات میتوان در سنگ های مصنوعی به راحتی شیارهائی را قرار داد.میتوان سنگ مصنوعی را به هر شکل دلخواه درآورد.

میتوان سنگ مصنوعی را در یک قسمت کوچک ساخت و بنابرآن، مشکلات داشتن بلوک های بزرگی از سنگ برای سردر ها از بین میرود.میتوان سنگ های مصنوعی را مستحکم تر از سنگ های طبیعی ساخت. سنگ ساختمانی طبیعی و مصنوعی

از نظر اقتصادی به صرفه تر است.پایداری و دوام بیشتری نسبت به سنگ طبیعی دارد.در سنگ های مصنوعی همواری یکدست وجود ندارد. در نتیجه، لازم نیست نگران نگهداری سنگ های مصنوعی با توجه به بستر هموار سنگ های طبیعی باشیم.

https://bazzarstone.com/product/%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%aa%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af/

سنگ های مصنوعی نسبت به سائیدگی، مواد اسیدی، دماهای بالا، ضربه شدید، فشار، خم کردن و خاصیت نفوذ و حلول اط خود مقاومت نشان میدهد.تغییر شکل و چسبندگی آن شیوه های مخصوص به خود را دارند.

معایب استفاده از سنگ مصنوعی :

سنگ های مصنوعی با تن منحصربفردی که دارد احساس واقعی بودن را به دست نمیدهد. در زمستان نیز دمای آن دچار افت شده و سرد میشود و البته قیمت آن نیز بالاست. این نوع سنگ ها نسبت به سنگ طبیعی دارای درجه سختی بیشتری است.

سنگ ساختمانی | بازار سنگ

نمایشگاه سنگ اسپادانا

دیدگاهتان را بنویسید